Ministar Malenica na konferenciji „Digitalna tehnologija i umjetna inteligencija – Novi izazovi za pravosuđe u Europi“

Slika /slike/vijesti naslovnica/2021/EV-Budimpešta.jpeg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je na dvodnevnoj konferenciji „Digitalna tehnologija i umjetna inteligencija – Novi izazovi za pravosuđe u Europi“ koja je održana 4. i 5. listopada u Budimpešti u okviru mađarskog predsjedanja Vijećem Europe.

Ministri pravosuđa država članica razgovarali su o primjeni digitalne tehnologije i umjetne inteligencije u pravosuđu, kao i o izazovima koje ona donosi u pogledu poštivanja temeljnih prava.

Naglasili su važnost postizanja pravične ravnoteže između te dvije komponente.

U primjeni umjetne inteligencije u pravosuđu, zaključili su ministri, potrebno je osigurati transparentnost tijekom sudskog postupka i odlučivanja, zajamčiti pravnu sigurnost, učinkovite pravne lijekove kao i nedigitalni pristup sudovima i drugim pravnim institucijama.

Ministar Malenica govorio je o primjeni instituta ročišta na daljinu koji je u hrvatskom sustavu omogućen u građanskim parničkim postupkom i upravnim postupcima, a u narednom razdoblje predviđeno je proširenje uporabe elektroničkih uređaja u kaznenim postupcima.

Naglasio je da je institut ročišta na daljinu u parničnom postupku uveden Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu 1. rujna 2019., a u upravnim sporovima posljednjim izmjenama Zakona o upravnim sporovima usvojenim u listopadu ove godine.
Od početka 2020. godine od kada su sudovi imali mogućnost održavanja ročišta na daljinu u parničnim postupcima na općinskim i trgovačkim sudovima ukupno je održano 1.815 ročišta.

Pri Ministarstvu pravosuđa i uprave u tijeku je izrada Priručnika za ročišta na daljinu u građanskim postupima s ciljem daljnje kvalitetnije primjene toga instituta. Prilikom izrade Ministarstvo je koristilo Smjernice za uporabu videokonferencije u sudskim postupcima koje je CEPEJ objavio u lipnju 2021. i Smjernice za održavanje ročišta na daljinu koje je CEELI objavio u travnju 2021.  Imajući u vidu izazove primjene digitalnih alata u pravosuđu u izradi Priručnika posebno je obrađen segment zaštite ljudskih prava.

Ministar Malenica na marginama konferencije sastao se je s mađarskom ministricom pravosuđa Judit Varga i albanskim ministrom Ulsijem Manjom s kojima je razgovarao o bilateralnim odnosima i suradnji u području pravosuđa. 

Pisane vijesti