Ministar Malenica na konferenciji europskih ministara nadležnih za javnu upravu u Strasbourgu

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/ožujak/9e84eabb-2bf8-4dd7-960b-6ac39ae5567f.jpg
  • Slika
  • Slika

U okviru francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije 16. i 17. ožujka u Strasbourgu je održana konferencija europskih ministara nadležnih za javnu upravu 

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica skupa s ministrima država članica Europske unije te povjerenicima Europske komisije za proračun i administraciju Johannesom Hahnom i povjerenicom za koheziju i reforme Elisom Ferreirom sudjelovao je u razmjeni mišljenja i dobrih praksi unaprjeđenja kvalitete i pristupa građana javnim uslugama.

Tijekom konferencije ministri su razmjenjivali mišljenja, stavove i iskustva o potrebi daljnje transformacije javne uprave, digitalizacije kao i razvoja inovativne, participativne, otvorene te transparentne javne uprave koja je bliža građanima.

S obzirom na to kako su građani od ključne važnosti za oblikovanje javne uprave, tijekom rasprave države članice skrenule su pažnju na važnost promicanja razvoja mehanizma izvještavanja građana o ciljevima, sredstvima i rezultatima javnih politika i usluga kako bi se ojačalo demokratsko povjerenje i omogućilo građanima lakše praćenje rezultata i mogućnosti koje im javne uprave pružaju.

Države članice obvezale su se kako će ulagati daljnje napore da se administrativni postupci učine dostupnima online, posebice kada je riječ o području pravosuđa, zdravstva i obrazovanja.

Pored navedenog, države članice istaknule su važnost usvajanja „mobile first“ pristupa kako bi građani u bilo kojem trenutku mogli pristupiti javnim uslugama u digitalnom obliku.

 „Pravo na kvalitetnu javnu uslugu pravo je svakog građanina. Javna uprava postoji kako bi odgovorila na potrebe građana, pružila im kvalitetne usluge i osigurala da do svojih građanskih prava dođu na brz i efikasan način. Progresivan, a prije svega uključiv pristup građana javnim upravama, bio on uživo ili online, omogućava razvijanje kvalitetnijih usluga koje su u stanju odgovoriti na potrebe građana, a to dovodi do veće dodane vrijednosti krajnjim korisnicima i javnoj upravi općenito. Kao jedan od oblika kojim je moguće doprinijeti boljoj kvaliteti javnih usluga i ispunjavanju očekivanja građana je kroz poticanje suradnje između država članica te razmjena iskustva između službenika, čime dolazi do pozitivnog efekta prelijevanja znanja i veće produktivnosti javne uprave“, izjavio je ministar Malenica.

Republika Hrvatska je u Nacionalnom planu razvoja javne uprave za razdoblje 2022. - 2027. definirala je ciljeve koji doprinose približavanju javne uprave građanima odnosno korisnički orijentiranu javnu upravu za učinkovito pružanje javnih usluga.

Ministar Malenica je u isticanju primjera dobre prakse kazao kako će Republika Hrvatska ključne ciljeve Nacionalnog plana za razvoj javne uprave ostvariti analizom postojećih procesa, optimizacijom i ukidanjem neučinkovitih procesa kako bi se se smanjila administrativna opterećenja te tako učinila javna uprava bliža i jednostavnija građanima. Prvi korak koji to omogućuje je usvajanje Uredbe o uredskom poslovanju koja u komunikaciji s građanima primjenjuje pravilo „digital first“. Time se građanima osigurava digitalna, brža komunikacija s tijelima javne vlasti, uz manje troškove. Dodatan korak u približavanju javne uprave građanima planira se uspostavljanjem otvaranjem Jedinstvenog upravnog mjesta koji će građanima osigurati da na centralnom mjestu obave sve aktivnosti vezane uz ostvarivanje njihovog prava pred tijelima državne uprave.

„Na javnim upravama je da budu agilne i osluškuju potrebe građana. To je jedini put kako naše javne uprave mogu odgovoriti na nove izazove i ojačati povjerenje građana. Uvjeren sam da ćemo na današnjoj konferenciji definirati jedinstven stav i potaknuti snažniji razvoj javnih usluga u svim državama članicama“, zaključio je ministar Malenica u svom govoru ispred povjerenika Europske komisije i ministara država članica Europske unije.

Na kraju konferencije francuskog predsjedništvo predstavilo je Strasbouršku deklaraciju o zajedničkim vrijednostima i izazovima europske javne uprave koju su potpisali sve države članice, obvezujući se ulagati daljnje napore u pojednostavljenju javne uprave, osiguravanju kvalitetnih javnih usluga kao i mobiliziranju tehnologija u nastajanju radi poboljšanja učinkovitosti javne uprave.
 

 

Pisane vijesti