Ministar Malenica na konferenciji: „Kriminal i kazneno pravosuđe: Uloga restorativne pravde u Europi“

Slika /slike/vijesti naslovnica/2021/prosinac/Venecija-konferencija.jpg

Ministar Ivan Malenica danas je u Hrvatskom saboru predstavio konačni prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Na okruglom stolu raspravljalo se o aktualnim praksama restorativne pravde u pravosudnim sustavima o Europi i preprekama koje se pojavljuju. Cilj tih rasprava bio je povećati dostupnost i pristupačnost restorativne pravde u svakoj fazi kaznenog postupka.
 
U tom kontekstu predstavljena je “Venecijanska deklaracija o ulozi restorativne pravde u kaznenim stvarima“, u svrhu promicanja restorativne pravde, njene provedbe i ujednačene primjene od strane država članica Vijeća Europe, s naglaskom na Preporuke CM/Rec (2008)8.
 
Raspravom na Konferenciji želi se potaknuti ostvarivanje napretka u kontekstu restorativne pravde u kaznenim stvarima, utemeljenog na analizi koju su proveli europski i međunarodni izvori, uzimajući u obzir najbolju praksu i iskustvo država.
 
Ministar Malenica na marginama Konferencije susreo se je s glavnom tajnicom Vijeća Europe Marijom Pejčinović Burić.

Uz to, ministar je održao bilateralan sastanak s armenskim ministrom pravosuđa Karenom Andreasyanom. Razgovarali su o digitalizaciji procesa u pravosuđu i unaprjeđenju zatvorskih sustava.
 

Pisane vijesti