Ministar Malenica na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU u Luxembourgu

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/lipanj/JHA_4.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava dana 9. i 10. lipnja 2022. u Luxembourgu. 

Sastanak Vijeća EU u formatu ministara pravosuđa održan je 9. lipnja dok će sastanak ministara unutarnjih poslova biti održan 10. lipnja.
 
Postignut je opći pristup za Uredbu o digitalnoj razmjeni informacija o prekograničnim predmetima povezanima s terorizmom, kao i za Uredbu o platformi za suradnju zajedničkih istražnih timova kojima se uspostavlja adekvatan zakonodavni okvir za razmjena podataka i drugih informacija sigurnim elektroničkim putem između pravosudnih tijela država članica, osiguravaju kvalitetniji alati za suzbijanje organiziranog kriminala te na taj način doprinosi daljnjoj modernizaciji pravosudnih sustava.
 
Ministri pravosuđa su obaviješteni o postignutom napretku u pregovorima o Uredbi o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza i Direktivi o pravnim zastupnicima. Zbog sve većeg broja kaznenih predmeta, države članice moraju imati pristup podacima u kibernetičkom prostoru koji se mogu upotrijebiti kao dokazi, a pohranjuju se izvan njihove zemlje odnosno pohranjuju ih pružatelji usluga u drugim državama članicama ili u trećim zemljama.
 
Razmijenjeni su stavovi u odnosu na prijedlog Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava kojom se na EU razini predlaže redefiniranje postojećeg zakonodavstva i predlaže ozbiljnije sankcioniranje počinjenja kaznena djela protiv okoliša.
 
U okviru nezakonodavnih tema za raspravu, ministri su podržali postizanje političkog dogovora na razini Europske unije o daljnjim aktivnostima vezanima uz definiranje i sankcioniranje kršenja Unijinih mjera ograničavanja te proširenje liste kaznenih djela iz članka 83. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
 
Ministri su odobrili donošenje Zaključaka o Strategiji EU-a o pravima djeteta u kojima je posebno istaknuto zajedničko djelovanje Europske komisije i država u cilju zaštite prava i interesa djece pogođene ratom u Ukrajini i ostalim krizama velikih razmjera. U tom kontekstu ministri su pozdravili postizanje zajedničkog dogovora o političkoj deklaraciji o zaštiti raseljenih maloljetnika izloženih oružanom sukobu u Ukrajini.
 
Također, usvojeno je izvješće o napretku postignutom u odnosu na pregovore o pristupanju EU-a Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
 
Na radnom ručku ministri su razmijenili mišljenja vezano uz zaštitu podataka u kontekstu međunarodnih prijenosa te iznijeli stajališta o mogućnosti donošenja nove odluke o primjerenosti za prijenos podataka između EU i SAD-a i o neophodnim jamstvima u tom pogledu.
 
Također, ministri su iznosili stavove o tome da li različiti institucionalni akteri, posebno Komisija i Vijeće, trebaju na jedinstven način provoditi dosljednu i ambicioznu europsku politiku prilikom prijenosa podataka u treće zemlje.

Stranica