Ministar Malenica: Novi zakon o sprječavanju sukoba interesa širi djelokrug i jača ulogu Povjerenstva

  • Slika /slike/novi osj/sukob6.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji osnažuje rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, pojednostavljuje i skraćuje postupak te značajno širi broj obveznika. Zakon je usklađen s međunarodnim standardima te su usvojene sve preporuke ekspertnog tijela Vijeća Europe GRECO te Izvješća o vladavini prava Europske komisije. Novi zakonodavni okvir također je usklađen s dosadašnjom praksom upravnih sudova, Visokog Upravnog suda i Ustavnog suda. 

U radu Povjerenstva, ali i Visokog upravnog suda, po prvi puta se uvode zakonski rokovi za postupanje. Povjerenstvo će morati obavijestiti  obveznika o postojanju prijave i zatražiti očitovanje u roku od 8 dana, a odluku o postupku Povjerenstvo donosi za najviše šest mjeseci. O potencijalnoj žalbi na odluku Povjerenstva, Visoki upravni sud morat će donijeti odluku u roku od 90 dana. Važno je istaknuti kako se povećaju minimalne sankcije koje će Povjerenstvo propisivati – i to za 100 posto. Umjesto dosadašnji 2.000 kn, Povjerenstvo će za sukob interesa izricati najmanje 4.000 kn, a uvodi se i sankcija za nedostavu dokumentacije.
 
Komentirajući izmjene koje donosi novi Zakon, ministar Ivan Malenica istaknuo je kako će ubuduće Povjerenstvo kontrolirati znatno veći broj obveznika. – Proširujemo broj obveznika o kojima će Povjerenstvo odlučivati na nacionalnim, ali i županijskim i lokalnim razinama. Povjerenstvo će ubuduće moći odlučivati između ostalog i o ravnatelju HRT-a, ravnatelju Fonda za obnovu, HAKOM-a, o predsjedniku uprave Fine, ravnateljima javnih zdravstvenih ustanova te brojnim drugim obveznicima na lokalnim razinama.– rekao je Malenica.
 
Upravo na području imovinskih kartica priprema se velik broj izmjena. One će se ubuduće ispunjavati jednom godišnje, a dodatno će obuhvaćati podatke o djelatnostima, članstvima ili funkcijama koje je dužnosnik obavljao dvije godine prije stupanja na dužnost, o potraživanjima od trećih osoba poput zadužnica te  podatke o posjedovanju kriptovaluta. Dvanaest mjeseci nakon isteka mandata obveznik će morati ponovno podnijeti imovinsku karticu, i to u roku od 15 dana. 
 
Povjerenstvo će biti dodatno osnaženo i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti unutar kojeg su osigurana sredstva za projekt koji će automatizirati proces ispunjavanja imovinskih kartica. – Uskoro će javni sustavi, poput zemljišnih knjiga i registra trgovačkih društava, biti uvezani sa sustavom ispunjavanja imovinskih kartica što će smanjiti nenamjerne greške obveznika, ali i olakšati kontrolu. Povjerenstvo će biti automatski alarmirano u slučaju krivog ispunjavanja kartice – dodao je Malenica te istaknuo kako će se produžiti tzv. razdoblje hlađenja u kojem obveznici ne mogu biti imenovani na upravljačke funkcije u pravnim osobama s kojima je tijelo u kojem su bili na dužnosti bilo u poslovnom odnosu ili su nad tom pravnom osobom obavljali nadzor ili regulirali područje njezinog djelovanja.  
 
Razdoblje hlađenja produljuje se sa 12 na 18 mjeseci. Isto tako, dvije godine nakon prestanka mandata,  obveznici neće smjeti lobirati u odnosu na tijelo u kojem su obnašali dužnost.
 
Zakon također uvodi preventivni mehanizam deklariranja sukoba interesa i to na dva načina - prvi je da je obveznik dužan deklarirati potencijalni sukob interesa, odnosno privatni odnos, a drugi se odnosi na činjenicu će se obveznici morati izuzeti kod donošenja odluke o osobama s kojima su povezani ili kod odluka o poslodavcu kod kojeg su radili dvije godine prije stupanja na snagu.  
 
Konačno, Zakon predviđa i donošenje Etičkih kodeksa za vijećnike na lokalnoj razini. Sve općinske, gradske i županijske skupštine morat će se usvojiti Etičke kodekse u roku od 6 mjeseci od stupanja Zakona na snagu. Svi vijećnici morat će obavijestiti predstavničko tijelo o vlasničkim udjelima u poslovnim subjektima. Popis će se javno objaviti i redovito ažurirati. 
 
Prijedlog Zakona bit će danas upućen u javno savjetovanje. 


Pisane vijesti