Ministar Malenica: Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa jača Povjerenstvo

Slika /slike/vijesti naslovnica/2021/listopad/HN20211117274682.jpg

Ministar Ivan Malenica na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio je nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Novi zakon o sprječavanju sukoba interesa u potpunosti je u skladu s međunarodnim standardima i preporukama koje je Hrvatskoj dalo GRECO i Europska komisija u Izvješću o vladavini prava.

Ovim izmjenama se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao neovisno tijelo osnažuje i to na tri načina: kroz širenje njihove nadležnosti, jačanje njihovih kapaciteta i unaprjeđenjem postupka koje vode.

Značajno se proširuje krug obveznika zakona na predsjednike i članove trgovačkih društava kojima je Republika Hrvatska većinski vlasnik, ali i onima kojima je je osnivač trgovačko društvo u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, predsjednicima i članovima uprava trgovačkih društava kojima su općine, gradovi i županije većinski vlasnici , ali i onima kojima je osnivač trgovačko društvo u većinskom vlasništvu općina, gradova i županija,  predsjednika i članove uprave HBOR-a, HAMAG-BICRO-a, Fine  ravnatelja HRT-a, HAKOM-a, Povjerenika za informiranje  ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije,  predsjednika Vijeća Agencije za elektroničke medije, ravnatelje zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Povjerenstvo će morati obavijestiti dužnosnika o postojanju prijave i zatražiti očitovanje u roku od 8 dana. Odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka Povjerenstvo će donijeti u roku od 30 dana.   U roku od 6 mjeseci Povjerenstvo će donijeti odluku u postupku.  Na odluku Povjerenstva moći će se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom koji će odluku donijeti u roku od 90 dana. 

Uz već postojeće podatke, imovinske kartice obuhvaćat će i podatke o djelatnostima, članstvima ili funkcijama koje je obveznik obavljao dvije godine prije stupanja na dužnost, o udjelima društvima osoba (ortaštvom), o posjedovanju kriptovaluta te o potraživanjima od trećih osoba na primjer pozajmice.

Preciznije definiramo pojam „poslovni odnos“ koji će sada obuhvaćati i najam i zakup te pojam „primanje obveznika“ koji obuhvaća sva primanja obveznika, a ne samo primanja koja se odnose na javnu dužnost. Važno je naglasiti da se ovim Zakonom pooštravaju kazne za kršenje odredbi. Povjerenstvo će od sada minimalnu kaznu  moći izreći u iznosu od 4.000 kn, umjesto 2.000 kn. Maksimalna kazna i dalje je propisana u iznosu od 40.000 kn.

Novina je i da će Povjerenstvo moći izreći sankciju obvezniku koji ne dostavi tražene podatke. Povjerenstvo će moći izreći administrativnu i novčanu kaznu, vodeći se načelom razmjernosti. Tom odredbom ne samo da je uvažena preporuka GRECO-a već se poštuje jedno od temeljnih ustavnih načela.

"Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ostaje važno neovisno antikorupcijsko tijelo s proširenom nadležnosti na nove obveznike i novim mehanizmima za sprječavanje potencijalnih sukoba i interesa i realiziranih sukoba interesa" zaključio je ministar Malenica.
 

Pisane vijesti