Ministar Malenica predstavio Saboru novu Antikorupcijsku strategiju za razdoblje 2021.-2030.

Slika /slike/novi osj/aks1.png

Ministar Ivan Malenica na 81. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio je prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Novi strateški pristup obuhvaća pet osnovnih posebnih ciljeva i to: jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, jačanje sustava integriteta i upravljanja sukobom interesa, jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave te podizanje svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti.

U okviru tih područja predviđeno je 95 antikorupcijskih mjera u području  javne uprave, političkog sustava, pravosuđa, gospodarstva, upravljanja državnom imovinom javnim financijama, poljoprivrede, zdravstva, znanosti, kulture, obrazovanja, sporta, infrastrukture, zaštite okoliša, energetike, prometa i infrastrukture.

Antikorupcijsku strategiju kao krovni dokument pratit će 3 trogodišnja Akcijska plana: prvi za razdoblje od 2022. do 2024., drugi za razdoblje od 2025. do 2027. i treći za razdoblje od 2028. do 2030.
Konkretnije, Strategija stremi jačanju sustava integriteta i upravljanja sukobom interesa na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini, a osim normativnog uređenja područja sukoba interesa, predviđeno je nekoliko dodatnih mjera na lokalnoj razini, primjerice, transparentnije imenovanje u trgovačkim društvima te javnim ustanovama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gdje će se ojačati mehanizmi uključivanja građana na lokalnoj razini.
Zakonom će se propisati da su sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne donijeti etičke kodekse za službenike i lokalne dužnosnike te će se donijeti jasne smjernice za izradu etičkih kodeksa kako bi se osigurala jednakost svih jedinica, a uvest će se obveza prijavljivanja i javnog objavljivanja poslovnih odnosa članova predstavničkih tijela.

S ciljem transparentnosti rada, efikasnog upravljanja rizicima korupcije i pozitivnog utjecaja na kvalitetu propisa i odluka koje donosi zakonodavna i izvršna vlast, u Strategiji je jasno naznačena potreba reguliranja lobističkog djelovanja. Donijet će se Zakon o lobiranju, kojim će lobiranje biti uređeno kao legalna i legitimna profesija prema najvišim etičkim standardima. Uz to, ojačat će se sustav zaštite prijavitelja nepravilnosti odnosno zviždača i nastavit će se provoditi edukativne aktivnosti u cilju jačanja sudske zaštite zviždača. Provodit će se kontinuirane edukacije povjerljivih osoba, sindikalnih povjerenika i službenika o načinima sigurnog prijavljivanja nepravilnosti, a postupak podnošenja prijave nepravilnosti Pučkom pravobranitelju će se digitalizirati i napraviti dodatni iskoraci u podizanju svijesti o pravima zviždača.
Strategija predviđa više mjera koje pridonose otpornosti pravosudnog sustava na koruptivne rizike, među ostalim i jačanje komunikacijskih kapaciteta pravosudnih dužnosnika i službenika za odnose s javnošću, mjere za jačanje integriteta pravosudnih dužnosnika, unaprjeđenje kapaciteta i normativnog okvira rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća te unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije s ciljem ubrzavanja postupaka.
U predstojećem strateškom razdoblju planirano je ojačati institucionalni i normativni okvir na području javne nabave, poboljšati učinkovitost te stvoriti sveobuhvatni strateški pristup sprječavanja i smanjenja korupcijskih rizika u javnoj nabavi.
Učinit će se i dodatni iskoraci i uvesti mjere za suzbijanje koruptivnog rizika u zdravstvu, posebno u pogledu podizanja svijesti kod građana o štetnosti darivanja liječnika. Primjerice, transparentnije će se iskazivati mogućnost sukoba interesa kod medicinskog osoblja koje istovremeno radi u javnom i privatnom zdravstvu.

S obzirom na prepoznate visoke postotke negativne percepcije građana u području korupcije, Strategija poseban naglasak stavlja na podizanje svijesti javnosti o štetnosti korupcije, djelovanje postojećih antikorupcijskih mehanizama, potrebu prijavljivanja korupcije i jačanje uloge građana u sinergijskim antikorupcijskim aktivnostima.

Snimku predstavljanja Strategije i raspravu u Saboru možete pratiti na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=XTIsil5609s

Pisane vijesti