Ministar Malenica u emisiji „A sada Vlada“

Slika /slike/novi osj/asv610.png

Ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica, gostujući jutros u emisiji Hrvatskog radija „A sada Vlada“, govorio je o aktualnim temama vezanih uz resore pravosuđa i uprave, a posebice o novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, izboru predsjednika Vrhovnog suda i novom Zakonu o referendumu.

Govoreći o trenutno aktualnom izboru predsjednika Vrhovnog suda ministar Malenica je naveo kako će Odbor za pravosuđe poduprijeti dva kvalitetna kandidata – suca Dobronića i suca Mrčelu te će to mišljenje biti dostavljeno predsjedniku koji će predložiti kandidata o kojem će se raspravljati u Hrvatskom saboru. Ukoliko predsjednik Milanović predloži suca Dobronića kao kandidata vladajuća većina će ga podržati za predsjednika Vrhovnog suda. Vjerujemo da će novi predsjednik Vrhovnog suda dati podršku reformi pravosuđa, iako on nije osoba koja pokreće ni predvodi reformu pravosuđa, već je to Vlada i Ministarstvo pravosuđa i uprave kroz izmjene zakonodavnog okvira zakona i ulaganja u infrastrukturu dok je predsjednik Vrhovnog suda osoba koja upravlja Vrhovnim sudom te su njegove ovlasti u predlaganju određenih promjena sužene naglasio je ministar Malenica.
 
Izmjenama Zakona o sudovima u ovom smislu precizirat će se, u skladu s preporukama Ustavnog suda, proceduru i pravila za izbor predsjednika Vrhovnog suda te imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika Vrhovnog suda od strane DSV-a, iz reda sudaca, u slučaju isteka mandata. Također je, u ovom slučaju, predviđen i rok od 15 dana ako Predsjednik Republike ne predloži nijednog kandidata da tada DSV može poništiti javni poziv i u roku od 8 dana raspisati novi.
 
Na posebno pitanje o novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa ministar Malenica je naveo kako on donosi brojne promjene, te da su ispunjene sve preporuke GRECO-a i Europske komisije iz izvješća o vladavini prava. Ovim Zakonom ćemo dobiti zakonodavni okvir koji ide u smjeru osnaženja Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa kadrovski, financijski i administrativno. Povjerenstvo će dobiti nove mehanizme nadzora nad dužnosnicima te se značajno širi broj obveznika koji moraju Povjerenstvu dostaviti imovinske pa će oko 1000 dužnosnika više morati dostavljati podatke o svojoj imovini. 
Dodatno su pojašnjeni neki pojmovi, postupak pred Povjerenstvom će biti brži, efikasniji i transparentniji. Uvode se zakonski rokovi za postupanje povjerenstva i sudova. Povjerenstvo će morati obavijestiti dužnosnika o postojanju prijave i zatražiti očitovanje u roku od 8 dana, a odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka Povjerenstvo će donijeti u roku od 30 dana. Odluku u postupku Povjerenstvo će donijeti u roku od 6 mjeseci. Na odluku Povjerenstva moći će se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom koji će odluku donijeti u roku od 90 dana. Zakon o sprječavanju sukoba interesa samo je dio šireg antikorupcijskog paketa koji Vlada donosi do kraja godine, zaključio je na ovu temu ministar Malenica.
 
Novi Zakon o referendumu će omogućiti da se glas građana čuje te je ovakvo rješenje korak naprijed u rješavanju pitanja referenduma koje je sada kvalitetnije uređeno, produženo je razdoblje za prikupljanje potpisa birača s 15 na 30 dana, Državno izborno povjerenstvo, a ne Ministarstvo pravosuđa i uprave će provjeravati prikupljene potpise. Ukoliko se utvrdi da nije prikupljen dovoljan broj potpisa, inicijativa će moći u roku od 15 dana podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu. 
Uređeno je pitanje promatranja – prvi puta omogućuje se promatranje provjere potpisa te će to sada moći raditi predstavnik inicijative i predstavnik inicijative protivnika referenduma, uređeno je pitanje potpisa – valjani potpis birača obuhvaća ime i prezime, OIB i potpis, a propisuje se i rok u kojem se referendum mora raspisati, a uvodi se i institut protuprijedloga – naglasio je ministar Malenica.
 
Izmjene Zakona o sudovima usmjerene su formiranju obiteljskih odjela na sudovima gdje će suditi specijalizirani suci, a jedan od glavnih razloga su i sigurnosne provjere koje se sada uvode svakih 5 godina za suce i ostale pravosudne dužnosnike, redefiniran je i status i položaj stalnih sudskih tumača  i vještaka, naveo je na ovu temu ministar Malenica.
 
Ministar je, također, naveo kako je svjestan percepcije stanja u pravosuđu te naglasio da tu postoje prilike za iskorak te najavio kako očekuje da će do kraja godine akcijski planovi koje je Ministarstvo donijelo proizvesti rezultate u smanjenju broja neriješenih predmeta i skraćivanju postupaka. Ulaganja i u sustav idu u tom smjeru kroz digitalizaciju i povećanje transparentnosti postupaka.
 
Pitanja SLAPP tužbi je problem čije će se rješenje tražiti kroz zakonodavni okvir u području Ministarstva kulture i medija i njemu se treba i hoće pristupiti sustavno, zaključio je ministar Malenica.

Pisane vijesti