Ministar Malenica u Saboru predstavio izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Slika /slike/kazneni.PNG

U Hrvatskom saboru predstavljen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojim se prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv prijevara i krivotvorenja u vezi s bezgotovinskim sredstvima plaćanja i zamjeni Okvirne odluke Vijeća u nacionalno zakonodavstvo

"Vlada Republike Hrvatske predlaže izmjene Kaznenog zakona u cilju dodatnog jačanja mehanizama zaštite žrtava i osnaživanja mehanizama sankcioniranja počinitelja kaznenih djela nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Prihvaćanjem ovih izmjena osigurat će se jača kazneno pravna zaštita žrtava nasilja te poslati jasna poruka da je takvo ponašanje apsolutno neprihvatljivo i da će se strogo sankcionirati" izjavio je ministar.

Kada je riječ o jačanju kazneno pravne zaštite žrtava, predlaže se širenje značenja izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9. Kaznenog zakona na sadašnje ili bivše partnere u intimnoj vezi. 

"Ova izmjena rezultirat će jačom kaznenopravnom zaštitom u vidu kaznenog progona počinitelja po službenoj dužnosti i višom propisanom kaznom zatvora kada je u pitanju počinjenje kaznenog djela prema sadašnjem ili bivšem partneru i intimnoj vezi" rekao je ministar.

Također, redefinirati će se procesne pretpostavke progona za kazneno djelo spolnog uznemiravanja iz članka 156. stavka 3. Tom izmjenom postići će se da će se kazneno djelo spolnog uznemiravanja progoniti po službenoj dužnosti za sve kategorije žrtava. Posljedično, rok od 3 mjeseca za prijavu kaznenog djela po prijedlogu žrtve neće se više primjenjivati za ovo kazneno djelo.
Predloženo je i propisivanje novog kaznenog djela „Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja“ u članku 144. a Kaznenog zakona.
Ovim kaznenim djelom sankcionirat će se onaj tko zlouporabi odnos povjeranja i bez pristanka snimane osobe učini dostupnim trećoj osobi snimku spolno eksplicitnog sadržaja koja je snimljena uz pristanak te osobe za osobnu uporabu i na taj način povrijedi njenu privatnost (tzv. ,, osvetnička pornografija“).

U stavku 2. ovog kaznenog djela inkriminirat će se i onaj tko tko uporabom računalnog sustava ili na drugi način izradi novu ili preinači postojeću snimku spolno eksplicitnog sadržaja i tu snimku uporabi kao pravu te time povrijedi privatnost osobe na toj snimci (,,deep fake pornografija“).


Proširio bi se kazneno pravna zaštita zajamčena djeci kroz članka 173. Kaznenog zakona (neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta) na druge kategorije ranjivih osoba (na osobe koje su ranjive zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće) te preciznije inkriminiranje nečinjenja kao načina počinjenja ovog kaznenog djela.
Isto tako, revidirale bi se sigurnosne mjera na način da se predlaže obvezno izricanje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (članak 70. Kaznenog zakona) i sigurnosne mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva (iz članka 74. Kaznenog zakona) uz zadržavanje uvjeta opasnosti na strani počinitelja u trenutku donošenja presude, te obvezno izricanje sigurnosne mjere zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti ( članak 70. Kaznenog zakona) pod uvjetom utvrđenja opasnosti od recidiva odnosno opasnosti da će zlouporabom dužnosti ili djelatnosti počinitelj ponovno počiniti kaznena djela iz kataloga članka 71. stavka 3 te katalog kaznenih djela bi se proširio za kazneni progon i izvršenje kazne koji ne zastarijeva  - na teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. stavka 2. Kaznenog zakona.

Što se tiče izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, predlaže se proširenje kruga bliskih osoba na način da značenjem izraza „bliske osobe“ budu obuhvaćeni i sadašnji ili bivši partner u intimnoj vezi.

"Ta promjena osigurat će snažniju kaznenopravnu zaštitu žrtava kaznenih djela primjerice tjelesne ozljede ili prijetnje na štetu tih osoba za kvalificirani oblik kaznenog djela ili kroz činjenicu da će kazneni progon poduzimati po službenoj dužnosti, što do sada nije bio slučaj (npr. kod kaznenog djela tjelesne ozljede, prisile)" rekao je ministar.

Prijedlogom Zakona o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji s Konačnim prijedlogom Zakona predlaže krug osoba na koje se Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji primjenjuje uskladiti s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojim se dopunjava značenje izraza bliske osobe iz članka 87. stavka 9. Kaznenog zakona sadašnjim ili bivšim parterom u intimnoj vezi.
Ova dopuna potrebna je i zbog mogućnosti primjene kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179. a Kaznenog zakona koje je propisano kao blanketna dispozicija, odnosno koja u svom zakonskom opisu upućuje na teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji. To znači  da bi netko bio počinitelj kaznenog djela nasilja u obitelji mora počiniti teški oblik kršenja odredbi ZZNO-a, a da bi mogao biti prekršitelj odredbi ZZNO-a počinitelj mora biti u krugu osoba na koje se ZZNO primjenjuje.

"Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama veliki je društveni problem koji zahtjeva snažan društveni odgovor. Kao odgovorni ljudi, obnašatelji najviših dužnosti, trebamo poslati jasnu poruku da nasilje ni u kakvom obliku nije dopušteno. Prihvaćanjem ovih izmjena osigurat će se veća zaštita žrtava i poslati jasna poruka svim nasilnicima da se nasilje neće tolerirati i da će nasilnici za svoja nedjela odgovarati" zaključio je ministar.

Snimku predstavljanja prijedloga zakona možete pogledati na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=xksYzfUEfww
 

Pisane vijesti