Ministri pravosuđa Hrvatske i BiH potpisali ugovor o izručenju

Ministar pravosuđa Republike Hrvatske Orsat Miljenić i ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisali su danas, u srijedu 28. studenog, bilateralni Ugovor o izručenju.

Jedan od preduvjeta za učinkovito suzbijanje prekograničnog organiziranog kriminala je suradnja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sklapanje ugovora o izručenju značajno će unaprijediti suradnju dviju država jer će omogućiti izručenje vlastitih državljana kada su u pitanju najteža i najopasnija kaznena djela. Cilj ugovora je onemogućiti pojedincima da zlouporabom instituta neizručivanja vlastitih državljana izbjegavaju kazneni progon i kažnjavanje.

Pregovori za sklapanje Ugovora vođeni su temeljem teksta kojeg je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora od 17. svibnja 2012. godine utvrdila kao osnovu za vođenje pregovora.

Završne konzultacije održane su 16. i 17. srpnja 2012. godine u Sarajevu i tom su prilikom predstavnici izaslanstava parafirali tekst Ugovora na hrvatskom jeziku.

Ugovor između RH i BiH o izručenjuPisane vijesti | Bilateralni sastanci