Na 84. sjednici Vlade prihvaćeni prijedlozi iz djelokruga pravosuđa i uprave

Slika /slike/novi osj/84sjednica.png

U Hrvatskom saboru predstavljene su izmjene i dopune Zakona o odvjetništvu kojim se zakonodavni okvir usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije

Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora predviđa davanje ovlasti Vladi Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, osim onih koja se odnose na izmjene državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Sabor, na rok od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Sabor ne odluči drukčije. Također, Uredbe donesene na temelju ove zakonske ovlasti neće moći djelovati unatrag.
 
Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predstavljena Vladi RH odnosi se na slučajeve devet dopunskih izbora na općinskoj razini u kojima nije zaprimljena niti jedna pravovaljana kandidacijska lista zbog čega u tim jedinicama isti nisu održani.
 
Također, Hrvatskom saboru predloženo je neprihvaćanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama koji je Hrvatskom saboru podnio Klub zastupnika Mosta, s obzirom da je Vlada svojim aktom od 21. listopada uputila u saborsku proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama predmetnog Zakona radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, a kojim se ujedno predlažu izmjene i dopune pojedinih odredbi radi uklanjanja ključnih nedostataka uočenih u njegovoj primjeni u praksi.
 
Nacionalnim planom oporavka i otpornosti predviđena je provedba mjere Unaprjeđenje provedbe ZPPI-a u okviru koje je predviđena provedba detaljne evaluacije Zakona u razdoblju 2022. - 2023., a koja ima za cilj povećanje stupnja njegove primjene te otklanjanje potencijalnih prepreka u efikasnijem ostvarivanju prava, a predlagateljev prijedlog ne sagledava na cjelovit način materiju koja se uređuje implementacijom Direktive, dok su predložene izmjene nejasne, nedorečene ili pak u suprotnosti s drugim zakonima.

Pisane vijesti