Na Saboru izmjene i dopune Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Slika /slike/novi osj/Zakon o vladi_ministar.PNG

Ministar Malenica predstavio je Hrvatskom saboru prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske preciznije se uređuju ovlasti Glavnog tajnika Vlade, detaljnije uređuje status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada te se ukida imunitet članovima Vlade za sva koruptivna djela koje se progone po službenoj dužnosti.

Predloženim izmjenama propisuje se na jasan način da za obavljanje poslova posebnog savjetnika mogu biti imenovane sve osobe, neovisno o radno-pravnom status, koje imaju stručna znanja koja su značajna za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade.

Dodatno se regulira status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada. Ovim se prijedlogom propisuje tko može biti imenovan za člana savjeta, te se propisuje obveza objave podataka o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.

Podaci o posebnim savjetnicima i članovima savjeta objavljivat će se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama Vlade u roku od 14 dana od dana njihovog imenovanja.

Također, podaci o posebnim savjetnicima pojedinog člana Vlade objavljivat će se na posebnom obrascu na mrežnim stranicama ministarstva u roku od 14 dana od dana njihovog imenovanja.

Posebno se uređuje pitanje nepristranosti posebnih savjeta i članova savjeta te uvode odredbe o izbjegavanju sukoba interesa.

Posebni savjetnici i članovi savjeta, od sada će u roku od 8 dana od dana imenovanja biti dužni potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti. Propisivanjem ovih odredbi ojačat će se preventivni antikorupcijski mehanizmi, a Republika Hrvatska ispunit će još jednu preporuku  GRECO-a iz V. evaluacijskog kruga.

U skladu s programom Vlade, predlaže se ukidanje imuniteta članovima Vlade za koruptivna djela koja se progone po službenoj dužnosti. Takvi kazneni postupci moći će se voditi bez prethodnog odobrenja Vlade. 

Stranica