Na sjednici Vlade prihvaćen prijedlog Zakona o referendumu i Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Slika /slike/novi osj/777vlada.png

Ministar Malenica predstavio je na današnjoj sjednici Vlade Nacrt prijedloga zakona o referendumu, Nacrt prijedloga Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine te Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.

Prijedlog novog Zakona o referendumu uređuje pravno područje referenduma i cijelosti ga usklađuje s Ustavom, otklanja nedostatke i nedorečenosti važećeg Zakona te osigurava transparentnost i otvorenost postupka provedbe referenduma i djelotvorniji utjecaj građana u procesima političkog odlučivanja.

Sustavno se uređuje institut referendumskog pitanja na način da se propisuje koje formalne pretpostavke mora ispunjavati referendumsko pitanje, razdoblje prikupljanja potpisa birača produžuje se s 15 na 30 dana, a pitanje broja mjesta za prikupljanje potpisa na javim površinama utvrđivat će jedinice lokalne samouprave ovisno prema broju stanovnika.

Također, detaljno se razrađuje postupak utvrđivanja broja i pravovaljanosti potpisa, posao koji će obavljati Državno izborno povjerenstvo u roku od 30 dana od dana predaje potpisnih lista Hrvatskom saboru, propisuje tko su sudionici referendumske aktivnosti i koje radnje se smatraju referendumskom aktivnošću te tko i na koji način može promatrati održavanje referenduma. Prijedlogom zakona propisuje se da potpis birača čini skup podataka: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) te vlastoručni potpis.
 
Nacrt prijedloga Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine obuhvaća daljnje unaprjeđenje učinkovitosti borbe protiv korupcije te razvoj institucionalnih, zakonodavnih, administrativnih i pravosudnih kapaciteta za borbu protiv korupcije kroz pet posebnih ciljeva: jačanje institucionalnog i normativnog okvira za borbu protiv korupcije, jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, jačanje sustava integriteta i upravljanje sukobom interesa, jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave i podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije te nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti.

Predloženi ciljevi obuhvaćaju antikorupcijske mjere u području lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosuđu, sportu, zdravstvu, obrazovanju i znanosti, sustavu javne nabave, financijskom sustavu, kao i mjere jačanja mehanizama jačanja svijesti o štetnosti korupcije na svim razinama djelovanja. 
Strategija će se provoditi kroz tri trogodišnja provedbena dokumenta – akcijskog plana i to za razdoblje od 2022. - 2024., 2025. - 2027. te 2028. do 2030. godine.
 
Budući da ovlast delegirana važećim Zakonom prestaje u prosincu, ministar Malenica predstavio je nacrt prijedloga Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u vrijeme u koje Sabor ne zasjeda, uvažavajući primjenjiva ustavna ograničenja.
Uredbe temeljene na ovoj zakonskoj ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti ako Sabor ne odluči drugačije.

Pisane vijesti