Na sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljen nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima

Slika /slike/novi osj/Ministar_Malenica_vlada_25.03.2021..PNG

Na 50. sjednici Vlade Republike Hrvatske, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni zakona o lokalnim izborima, s konačnim prijedlogom zakona.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima predlažu se radi ujednačavanja i dorade zakonskih odredbi kojima se propisuje zabrana kandidiranja na lokalnim izborima te prestanak mandata člana predstavničkog tijela, odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihovog zamjenika.
 
Zabrana kandidiranja postoji za svako kazneno djelo za koje je počiniteljima pravomoćnom sudskom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili je tako izrečena kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na istu primijenjena uvjetna osuda, čime se osigurava ujednačenost nemogućnosti kandidiranja svih počinitelja kaznenih djela, neovisno o kojem se kaznenom djelu radi, te se vrši ujednačavanje s odredbama Kaznenog zakona.
 
Uvjeti za prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika po sili zakona propisuju se strože, odnosno tako da mandat prestaje po sili zakona, ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, što znači neovisno o dužini kazne zatvora.
 
Također, razlozi prestanka mandata usklađuju se s odredbama Zakona o prebivalištu te se propisuje prestanak mandata u slučaju odjave prebivalište s područja jedinice, danom odjave prebivališta, za članove predstavničkog i za izvršno tijelo.
 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je navedene prijedloge zakona te će ih uputiti u daljnju proceduru u Hrvatski sabor.

Pisane vijesti