Na sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavljeni nacrti konačnih prijedloga zakona

Slika /slike/novi osj/Prijedlogzakona.png

Na 24. sjednici Vlade Republike Hrvatske, ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica predstavio je nacrte konačnog prijedloga Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije i nacrt konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. 

Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije uređuje se područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica Europske unije te se u domaći pravni poredak transponiraju zakonodavni akti Europske unije u tom pravnom području.

Nacrtom konačnog prijedloga zakona predlažu se sedme dopune zakona, a razlog za predlaganje ponovnih dopuna je ugradnja provedbenih odredbi u odnosu na uredbu Europskog parlamenta i vijeća od 14. studenog 2018. godine o priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje, koja se primjenjuju u državama članicama od 19. prosinca 2020. godine zbog čega je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu s danom početka primjene uredbe.

Prijedlogom Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka s konačnim prijedlogom zakona se zapravo potvrđuje ugovor između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.
Navedenim ugovorom se stvara pravni okvir te se uspostavljaju pravila uzajamne zaštite klasificiranih podataka u odnosima Republike Hrvatske i Portugalske Republike koji će se odnositi na sve buduće klasificirane ugovore i ugovore o suradnji a koji sadrže klasificirane podatke. Uređuje se način ostvarivanja posjeta, postupanje u slučaju povrede sigurnosti kao i pitanje troškova nastalih u provedbi ovoga ugovora.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je navedene prijedloge zakona te će ih uputiti u daljnju proceduru.

Pisane vijesti