Na sjednici Vlade usvojena rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Valpova i Općinskog vijeća Općine Kolan

Slika /slike/novi osj/vlada raspust.png

Ministar pravosuđa i uprave dr.sc. Ivan Malenica je na 44. sjednici predstavio Vladi prijedloge Rješenja o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Valpova i Općinskog vijeća Općine Kolan.

S obzirom da te dvije jedinice lokalne samouprave nisu donijele proračun ni odluku o privremenom financiranju, a Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi je propisano je da će Vlada na prijedlog tijela državne uprave zaduženog za lokalnu i regionalnu samoupravu raspustiti predstavničko tijelo ako u tekućoj godini ne donesu proračun ni odluku o privremenom financiranju. 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je predloženo raspuštanje tih tijela.
 
Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima prijevremeni izbori se u ove dvije jedinice neće održati jer bi se trebali održati u godini u kojoj se održavaju i redovni izbori.

Pisane vijesti