Na Vladi Zakon o zemljišnim knjigama

Slika /slike/novi osj/Vlada_RH_06.05.2022.PNG

Ministar Malenica predstavio je na sjednici Vlade Republike Hrvatske izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama.

Izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama ubrzat će se postupci osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, povećati broj katastarskih čestica u Bazi zemljišnih podataka i osigurati ažurnost zemljišnih knjiga.

Predloženim izmjenama osigurat će se digitalizacija vođenja zbirke isprava. Time se čitav postupak vođenja zemljišnih knjiga digitalizira.

Prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu podnosit će se isključivo elektroničkim putem.

Spajanjem sustava ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra) sa sustavom e-Spis i e-Notar omogućena je elektronička dostava svih sudskih odluka za provedbu te razvojem digitalnog elaborata za osigurano je podnošenje prijavnih listova za provedbu u zemljišnim knjigama.

U postupcima osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, sudovi koji ne raspolažu dovoljnim brojem službenika samo poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige  moći će povjeriti te poslove javnim bilježnicima.

Pisane vijesti