Najava – Druga radionica za dobavljače aplikacijskog uredskog poslovanja koji se žele povezati sa ZUP IT sustavom

Zainteresirani za sudjelovanje na radionici koja će se održati 8. rujna 2021. putem Microsoft Teams meeting platforme prijavu mogu poslati na e-adresu: zup@mpu.hr najkasnije do 6. rujna 2021.

U okviru Aktivnosti 1.2. u pripremi procesa certifikacije i dogradnje ZUP IT sustava s modulom za omogućavanje provjere kompatibilnosti i certificiranje servisnog povezivanja aplikacija uredskog poslovanja planirano je održavanje radionica na kojima će se zainteresiranim dobavljačima aplikacija uredskih poslovanja javnopravnih tijela pružiti sve potrebne informacije za povezivanje s dorađenim servisnim sučeljem ZUP IT sustava i za pristupanje certificiranju aplikacija uredskog poslovanja za povezivanje sa ZUP IT sustavom.
 
Po uspostavi sustava certificiranja na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave objavljivat će se informacije o tome koja rješenja su servisno usklađena i certificirana za rad sukladan javno objavljenom servisnom sučelju ZUP IT sustava.
 
Na najavljenim radionicama zainteresiranim dobavljačima aplikacija elektroničkog uredskog poslovanja prezentirat će se tehničke karakteristike ZUP IT sustava, implementiranog servisnog sučelja, način povezivanja s istim te proces provedbe mjerenja, ocjenjivanja, usklađivanja i certifikacije kompatibilnosti servisnog povezivanja aplikacija uredskog poslovanja sa ZUP IT sustavom.
Najave