Neformalni sastanak ministara pravosuđa Europske unije

  • Slika /slike/novi osj/IMG_3195.JPG
  • Slika

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je u srijedu 2. prosinca na virtualnom neformalnom sastanku ministara pravosuđa Europske unije. 

Ministri su na sastanku razmijenili mišljenja o pravosudnim aspektima borbe protiv terorizma, odnosno o govoru mržnje na internetu, podršci žrtvama terorizma, digitalnoj suradnji, zaključcima Vijeća o europskom uhidbenom nalogu, kao i o kumulativnom progonu stranih terorističkih boraca za teške međunarodne zločine i kaznena djela povezana s terorizmom. 
 
Složili su se kako zločini iz mržnje te širenje radikalnih ideologija putem interneta i društvenih mreža predstavljaju jednu od opasnosti modernog komunikacijskog doba te se zakonsko uređenje ovog područja na razini Unije ukazuje kao nužnost uz pojačani  napor u suzbijanju zlouporabe novih tehnologija. 
 
Također, ministri su razmijenili stajališta o razvoju vladavine prava u području pravosuđa, a nastavno na prvo Godišnje izvješće o vladavini prava u EU, usvojeno od strane Europske komisije 30. rujna 2020. Izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji predstavlja sintezu stanja i trendova u vladavini prava u svim država članicama u četiri glavna područja: neovisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, pluralizam medija te ustavna i druga pitanja. Cilj objave Godišnjeg izvješća je jačanje uzajamnog povjerenja i poštivanje načela vladavine prava, kao preduvjeta za nesmetano funkcioniranje pravosudne suradnje na području Unije, očuvanje neovisnosti i unaprjeđenja učinkovitosti pravosuđa, te osiguranje sveobuhvatnog i djelotvornog pristupa pravosuđu.
 
Njemačko predsjedništvo izvijestilo je o trenutnom stanju i postignutom napretku u raspravi o nacrtu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe, te su ministri obaviješteni o dosadašnjim i budućim aktivnostima vezano uz početak rada Ureda europskog javnog tužitelja kao neovisnog tijela Unije zaduženog za istrage i kazneni progon za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.
 
Na kraju sastanka Portugal je predstavio program predsjedanja Vijećem EU u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.


Pisane vijesti