Objava prijedloga Zakona o referendumu na javno savjetovanje

  • Slika /slike/novi osj/Malenicanaslovna1.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar Malenica najavio je kako će danas Ministarstvo pravosuđa i uprave na javno savjetovanje pustiti prijedlog Zakona o referendumu.

„Smatramo da je referendum jedan važan oblik neposredne demokracije putem kojeg građani mogu sudjelovati u donošenju određenih političkih odluka. Svjesni smo činjenice da je sadašnje uređenje instituta referenduma koje datira od 1996. godine nedostatno regulira taj institut te smo se odlučili na donošenje novog Zakona o referendumu“, kazao je danas novinarima ministar Malenica.

Što se tiče samih promjena koje donosi novi Zakon o referendumu, ministar Malenica je istaknuo da se prikupljanje potpisa produžuje s 15 na 30 dana, cjelokupna referendumska aktivnost se detaljno regulira, propisuju se nadležna tijela koja provode nadzor nad referendumskim postupkom te isto tako detaljno reguliraju i post referendumske aktivnosti.

Osim samog prikupljanja potpisa, jasno se utvrđuje referendumska obveza određenih inicijativa. One se posebno evidentiraju, uvodi se tijelo koje provodi nadzor nad referendumskim postupkom. Detaljno će se propisati što sve referendumsko pitanje mora sadržavati, a osigurava se i mogućnost žalbe putem Visokog upravnog suda, dok je nadzor nad ustavnošću referenduma u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Novine su izravni i neizravni protuprijedlog, po uzoru na švicarski model referenduma. „Temeljem prikupljenih potpisa, Hrvatski sabor može donijeti odluku da prihvaća referendumsku inicijativu te se u tom slučaju radi o neizravnom protuprijedlogu, odnosno izravnom protuprijedlogu ako smatra da u tom području referendumske inicijative može dati drugo pitanje na koje građani mogu dati odgovor.“ rekao je ministar Malenica.

Propisuju se rokovi za nadzor prikupljenih potpisa Državnog izbornog povjerenstva i rokovi u kojima Hrvatski sabor mora donijeti odluku o inicijativi. Također su jasno propisuju postreferendumski rokovi -  rok u kojem Hrvatski sabor mora izmijeniti Ustav ako se radi o odredbi Ustava, odnosno, rokovi u kojima se trebaju izmijeniti zakoni.

Uvodi se i dodatni rok u postreferendumskoj fazi. U roku od 8 godina nakon što je došlo do promjene Ustava više se neće moći mijenjati Ustav u području u kojem je mijenjan kroz referendumsku inicijativu. Ako se radi o zakonu, rok je od 3 godine nakon provedbe referenduma u kojem se neće moći mijenjati zakon. Navedenim zakonskim prijedlogom propisuje se i lokalni referendum u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijedlog Zakona o referendumu cjelovito je sustavno rješenje usuglašeno s odlukom Ustavnog suda iz 2010. godine te usklađen s najnovijom praksom Venecijanske komisije u području referenduma.

Pisane vijesti