Odluka o raspodjeli financijskih sredstava

Slika /slike/info.jpg

za provođenje projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području pružanja podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora

Na temelju Natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je  Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za provođenje projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području pružanja podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

Odlukom raspodjeljuju se financijska sredstva udrugama čiji projekti su odabrani na Natječaju za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora objavljenom 1. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu Natječaj).

Financijska sredstva namijenjena financiranju provedbe projekata u okviru Natječaja, u iznosu do 2.400.000,00 kn, osigurana su u Državnom proračunu - u razdjelu 109 Ministarstvo pravosuđa i uprave, glavi 10915 Zatvori i kaznionice, za aktivnost A630000 - Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, konto 3291 - Tekuće donacije u novcu - Izvor 41.
 

Pisane vijesti | Zatvorski sustav i probacija