Održan seminar u okviru projekta „Razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“

Slika /slike/novi osj/osinfo.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske je, dana 4. prosinca 2020. godine, održalo seminar putem video veze u okviru projekta Europske komisije „Razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“, koji se provodi između Sudske uprave Republike Latvije i partnerskih institucija koje čine Nacionalna sudska uprava Republike Litve i Ministarstvo pravosuđa i  uprave Republike Hrvatske.

Seminar je održan sa sucima županijskih sudova Republike Hrvatske kojima su predstavljene dosadašnje projektne aktivnosti te su održane prezentacije o praktičnoj primjeni Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP o primjeni načela uzajamnog priznanja kaznenih presuda kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj Uniji i Okvirne odluke Vijeća 2008/947/PUP o primjeni načela uzajamnog priznanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih sankcija.
Navedene prezentacije su održale Marina Kapikul, sudska savjetnica  Županijskog suda u Zagrebu i zamjena kontakt točke Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima, na temu „Primjena Okvirnih odluka 2008/909/PUP i 2008/947/PUP u sudskoj praksi Županijskog suda u Zagrebu“, i dr.sc. Tanja Pavelin, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i kontakt točka Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima, na temu „Europski uhidbeni nalog – vladavina prava i izručenje“.


Pisane vijesti