Održana 21. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/Izrezak.PNG

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU) te prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine   

Državni tajnik Salapić predstavio je na 21. sjednici Vlade Republike Hrvatske prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

"Ovim prijedlogom i izmjenama zakona uvodimo novine u ovršni sustav Republike Hrvatske na način da štitimo dostojanstvo dužnika, održavamo ravnotežu između vjerovnika i dužnika, te štitimo vladavinu prava u Republici Hrvatskoj" izjavio je državni tajnik.

Ovim izmjenama uvest će se pravilo o pokretanju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu. Javni bilježnik će kad zaprimi prijedlog za ovrhu poslati obavijest (opomenu) o tome ovršeniku i pozvati ovršenika da u roku od 15 dana ispuni svoj dug ili da se očituje osporava li i u kojem dijelu ovrhovoditeljevu tražbinu.

"Ovim izmjenama ukidamo i predvidive troškove ovršnog postupka, a štitimo nekretninu ovršenika na način da povećavamo iznos glavnice za koju se ovrha na nekretninu ne može pokrenuti sa 20.000 na 40.000 kuna. Isto tako donosimo odluku da nema deložacije u zimskom razdoblju, a to je od prvog studenoga do prvog travnja. Također, omogućavamo odgodu ovrhe u roku od 30 dana kada se radi o sumnji da su pojedine odredbe ugovora nepoštene" kazao je državni tajnik.

Obrazlažući prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije za sprječavanje korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, državni tajnik Salapić kazao je da će metoda izrade strategije biti participantna odnosno u njenom donošenju sudjelovat će predstavnici tijela javne vlasti, civilnog sektora, medija, akademske zajednice, predstavnici privatnog sektora i socijalni partneri u okvirima svojih djelokruga i kompetencija.

"Aktivnost formiranja novog strateškog okvira u ovom području navedeno je u programu plana Vlade Republike Hrvatske, a planirana je u sklopu Nacionalnog programa reforme za 2020. godinu." izjavio je državni tajnik.

Vlada Republike Hrvatske dala je mišljenje Hrvatskom saboru na prijedlog zakona o izmjeni Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti od strane predlagatelja kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i kluba zastupnika SDP-a. Vlada predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati predmetni Prijedlog zakona.

"Što se tiče interventnih mjera koje je Vlada Republike Hrvatske donijela u srpnju, smatramo da smo tim zakonom pomogli našim ovršenicima. Isto tako navedenim paketom mjera koje smo donijeli u vremenu od početka pandemije pokazale su statistike da su se ovršenici financijski ponašali odgovorno i da se broj ovršenih građana u odnosu na 2018. i 2019. godinu smanjio za više od 100 000 ovršenika". objasnio je državni tajnik Salapić.

Također, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je i godišnje izvješće o radu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2019. godinu.

                                                          

Pisane vijesti