Održana 28. sjednica Vlade

Slika /slike/vijesti naslovnica/Sjednica VRH_9.12.2020..jpg

U Banskim dvorima održana je sjednica Vlade na kojoj je, među ostalim, prihvaćen Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora i Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izvršavanju kazne zatvora ministar Malenica naglasio je da je riječ o zakonu kojim se ubrzava postupak upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, poboljšavaju se uvjeti izvršavanje kazne zatvora i istražnog zatvora te ostvarivanja prava zatvorenika i istražnih zatvorenika uvođenjem novih tehnologija u zatvorski sustav.

Također, predviđena je pravna osnova za donošenje pravilnika o uvjetnom otpustu pod elektroničkim nadzorom.

Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda Europskog javnog tužitelja („EPPO“) predviđa osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja kao neovisnog tijela Europske unije zaduženog za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica protiv počinitelja kaznenih djela protiv financijskih interesa Europske unije na temelju Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima te kaznenih djela koja su s njima neodvojivo povezana (PIF Direktiva). 
                                               
Ured europskog javnog tužitelja ustrojava se na središnjoj i decentraliziranoj razini. Središnja razina sastoji se od središnjeg ureda u Luxembourgu, kojeg čine Glavna europska tužiteljica, njezini zamjenici, po jedan europski tužitelj iz svake od 22 države članice koja sudjeluje u mehanizmu pojačane suradnje.

Decentralizirana razina sastoji se od delegiranih europskih tužitelja koji su smješteni i djeluju u svojim državama članicama te, imaju iste ovlasti kao nacionalni tužitelji u pogledu istraga, kaznenog progona i podizanja optužnica za kaznena djela protiv financijskih interesa Europske unije.

„Donošenjem ovog Zakona osigurat će se uvjeti za provedbu Uredbe Vijeća (EU) u pravni poredak RH te se stvoriti pravni preduvjeti za početak rada delegiranih europskih tužitelja u RH“, kazao je ministar.

Pisane vijesti