Održana 81. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/sjednica.PNG

Ministar Ivan Malenica na 81. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio je prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, ako prije isteka dvije godine mandata prestane mandat županu, u toj jedinici će se raspisati prijevremeni izbori za župana i zamjenika, a do provedbe dužnost župana obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.
Prijevremeni izbori župana, unutar kojeg roka se moraju i raspisati budući da do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

"Kako je županu mandat prestao danom podnošenja ostavke, to je poštujući zakonske rokove za dan održavanja izbora predložena nedjelja, 28. studenoga. Ujedno, određeno je da Odluka o raspisivanju stupa na snagu 28. listopada" izjavio je ministar.

Što se tiče Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, predmetnim Nacrtom usklađuje s Direktivom EU o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, te se predlažu izmjene i dopune pojedinih odredbi Zakona, radi uklanjanja u praksi uočenih nedostataka u njegovoj primjeni.

U skladu s Direktivom definiraju se novi pojmovi, propisuje se obveza objave za ponovnu uporabu dinamičkih podataka, visokovrijednih skupova podataka, te istraživačkih podataka koji su financirani javnim sredstvima i već javno dostupni putem institucijskih i tematskih repozitorija, utvrđuje se koje institucije i trgovačka društva nisu dužan postupiti po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, kao i na koje informacije se ne primjenjuje ponovna uporaba.

Izmjenom je preciznije definiran pojam "odgovorne osobe", utvrđuju se vrste informacija koje uvijek moraju biti dostupne javnosti bez provođenja testa razmjernosti (osobno ime ili naziv, iznos i namjena sredstava), osim ako informacija predstavlja klasificirani podataka ili se može ograničiti temeljem drugih osnova propisanih zakonom, propisuje se da podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti prigovor na obavijest te da se na podnošenje i postupanje po prigovoru primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Također, produžuje se rok u kojem je Povjerenik dužan donijeti rješenje o žalbi, sa 30 na 60 dana.

Pisane vijesti