Održana radionica o uvođenju hibridnog modela rada

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/smartworking/Uvodjenje hibridnog modela_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik Josip Salapić predstavio je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uvođenje fleksibilnih uvjeta rada u državnim tijelima.

U petak, 3. ožujka 2023. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je radionica „Uvođenje hibridnog modela rada u državna tijela u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Cilj ovog ulaganja je uvođenje fleksibilnih uvjeta rada za državne službenike zaposlene u državnim tijelima sukladno Direktivi (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi. Hibridni model rada ('SmartWorking') kombinacija je rada u uredu i rada na izdvojenom mjestu ili rada na daljinu, što znači da državni službenik ima mogućnost dio poslova povremeno ili privremeno obavljati od kuće ili iz drugog prostora koji nije prostor državnog tijela.
 
Uvođenje hibridnog modela rada doprinosi digitalizaciji i unaprjeđenju kvalitete javne uprave, dobrobiti službenika, smanjenju ekološkog otiska i materijalnih troškova, jačanju kompetencija i boljoj ravnoteži poslovnog i privatnog života. Vlada Republike Hrvatske u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. planira ispuniti cilj od 20% državnih službenika u hibridnom modelu rada i 60% državnih službenika educiranih za primjenu hibridnog modela rada do kraja 2023. godine.
 
Na radionici je naglašeno kako hibridni model rada nije pravo koje pripada službeniku neovisno od potreba procesa rada, već mogućnost koja se ostvaruje uzimajući u obzir poslovne potrebe državnog tijela. Ovakav model rada uvela je većina europskih država jer omogućava veću fleksibilnost i lakšu organizaciju rada u slučaju izvanrednih događaja, smanjenje troškova, manje bolovanja, širi krug kandidata za određeni posao, te ima i mnoge druge pozitivne učinke.
 
"Ministarstvo pravosuđa i uprave u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti stavilo je naglasak na reforme i ulaganja za kvalitetnije upravljanje ljudskim potencijalima, unaprjeđenje sustava zapošljavanja, uvođenje novog pravednijeg sustava vrednovanja rada u državnoj i javnim službama, reformu sustava plaća te na uvođenje novih fleksibilnih oblika rada.“ izjavio je državni tajnik.
 
Na radionici su sudjelovali glavni tajnici i predstavnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica za upravljanje ljudskim potencijalima iz 38 državnih tijela. Pisane vijesti