Održane tematske podskupine za oblikovanje mjera u okviru izrade Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2021.-2027.

  • Slika /slike/20210915_094210.jpg
  • Slika

Ministarstvo pravosuđa i uprave, zajedno s partnerima iz javnog sektora te dionicima iz redova akademske zajednice, civilnoga društva i gospodarskih partnera, nastavlja rad na oblikovanju politika za razvoj i unaprjeđenje javne uprave

Nakon što je Stručna radna skupina za izradu prijedloga Nacionalnog plana javne uprave za razdoblje od 2021.-2027. u srpnju 2021. godine usuglasila radni prijedlog strateškog okvira za novi Nacionalni plan, formirane su tematske podskupine za oblikovanje konkretnih mjera.
 
Tematske podskupine sastale su se 15. rujna 2021. godine u Ministarstvu pravosuđa i uprave, kako bi raspravile mjere koje će predložiti u sklopu prvog Akcijskog plana provedbe za trogodišnje razdoblje do 2024. godine. Tematske podskupine trenutno rade na oblikovanju mjera za sljedeća područja Nacionalnog plana:
 
  • Digitalna transformacija javne uprave
  • Učinkovito pružanje javnih usluga
  • Razvoj potencijala zaposlenika javne uprave
  • Jačanje kapaciteta za oblikovanje i provedbu javnih politika
 
Također, u kontekstu izrade Nacionalnog plana, Savjet za reformu lokalne i područne samouprave, raspravljat će 22. rujna 2021. o mjerama za unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Nacionalni plan usredotočen je na stvaranje moderne, učinkovite, agilne i transparentne javne uprave, rukovođene načelima kvalitete i prilagođene potrebama društva. Javna uprava je ustrojena sa svrhom zadovoljavanja zajedničkih potreba društva. Funkcionira temeljem organizacijskih struktura, procesa, javnih politika i programa koje provodi, te utječe na gospodarsko blagostanje, društvenu koheziju i dobrobit svih građana. Zbog toga je od osobite važnosti poboljšati ishode javne uprave. Nacionalni plan predstavlja nastavak razvoja javne uprave temeljnog na načelima transparentnosti, odgovornosti, sudjelovanja, djelotvornosti, supsidijarnosti, pravednosti i ravnopravnog pristupa uslugama.
 
Javna uprava koja optimalno funkcionira te spremno odgovara na promjene i potrebe građana i gospodarskih subjekata, ključni je element prosperitetnog društva. Radi poticanja konkurentnosti i održivog gospodarskog rasta, te napretka društva u cjelini, naglasak u novom Nacionalnom planu stavljen je na razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi,  unaprjeđenje procesa u javnoj upravi, kvalitetu javnih usluga i digitalnu transformaciju javne uprave.

Pisane vijesti