Okrugli stol – savjetovanje s javnošću na temu prijedloga Zakona o izvlaštenju

Slika /arhiva/Root Folder/MPRH/Sadržaj Hr/Kabinet ministra/IMG_7232.JPG

Okrugli stol – savjetovanje s javnošću na temu prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade održan je danas, u utorak 21. svibnja 2013. godine, u Ministarstvu pravosuđa.

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić naglasio je da je riječ o prijedlogu Zakona kojim se, u javnom interesu, u iznimnim slučajevima zadire u pravo vlasništva pojedinca, zbog čega je u zakonskom prijedlogu posebno naglašena transparentnost postupka, kao i rješenja usmjerenja na stimuliranje sporazumnog dogovora između investitora i vlasnika nekretnine koju se izvlašćuje radi investicije.

- Trebamo poticati investicije, to je ideja, ali investitor treba odraditi i svoj dio posla. Tek kad investitor odradi svoj posao, izvlaštenjem će se riješiti ostalo. Investitor ne može tražiti da država odradi cijeli posao umjesto njega, rekao je ministar pravosuđa Orsat Miljenić.

Nazočnim predstavnicima zainteresirane javnosti – predstavnicima nevladinih udruga, Pravnog fakulteta u Zagrebu, trgovačkih društava u državnom vlasništvu, državnih agencija za poticanje investicija – prezentaciju prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade održala je Sonja Baretić, načelnica Sektora za imovinske propise i upravni nadzor u Ministarstvu pravosuđa.

Podsjetimo, uz Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade vezuje se provedba investicijskih projekata u Republici Hrvatskoj i korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Odredbama novog Zakona o izvlaštenju potrebno je obuhvatiti i određivanje naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju kao da su izvlaštene (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama).

Trenutni tekst prijedloga Zakona o izvlaštenju može se pronaći na slijedećem linku:

prezentacija.

 

 Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi

Dokumenti