Okrugli stol: „Zatvorenik kao roditelj – psihološka perspektiva“

Slika /arhiva/Root Folder/MPRH/Slike/slika 3.JPG

Okrugli stol „Zatvorenik kao roditelj – psihološka perspektiva“ održan je 21. svibnja 2013. godine u Ministarstvu pravosuđa, organiziran u suradnji Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i sljedećih sekcija Hrvatskog psihološkog društva: Sekcije za penološku psihologiju, Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi te Sekcije za psihologiju obitelji, braka i partnerstva.

Na okruglom stolu su slijedom izlagale: prof. Renata Šoher, voditeljica Službe za tretman Uprave za zatvorski sustav: „Zatvorenik kao roditelj - pregled stanja u zatvorskom sustavu“; prof. Svjetlana Brlić, voditeljica Odsjeka prijema, otpusta i matice zatvorenika Kaznionice u Lepoglavi: „Aktivnosti Kaznionice u Lepoglavi u svrhu poboljšanja kvalitete kontakta zatvorenika i njihove djece“; prof. Dubravka Svilar-Blažinić, Obiteljski centar Grada Zagreba: „Odgovorno roditeljstvo“; prof. Bernardica Franjić-Nađ, prof. Đulijana Badurina-Sertić i mr. spec. klin. psih. Jasna Špoljarić: „Stavovi o ostvarivanju kontakta djeteta i roditelja u zatvoru“;  mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu: „Potrebe i prava djece čiji su roditelji u zatvoru – hrvatska i europska iskustva“ i  prof. Ksenija Bauer, savjetnica pučke pravobraniteljice: „Značaj podrške obitelji u ostvarivanju svrhe izvršavanja kazne zatvora“.

U raspravi, u kojoj su sudjelovali neki od osamdesetak prisutnih predstavnika svih kaznionica i zatvora, probacijske službe, centara za socijalnu skrb, nevladinog sektora i drugih, naglašena je potreba za uskom suradnjom različitih službi zatvorskog sustava, socijalnih službi, obiteljskih centara, sudaca izvršenja, pravobraniteljstava te nevladinih udruga u zaštiti prava i potreba djece čiji se roditelj nalazi u zatvoru. Istaknuta je potreba ujednačenog tumačenja zakonskih okvira kao i potreba vođenja evidencija o broju maloljetne djece čiji se roditelj nalazi u zatvoru. Predložena je izrada brošure o tome kako prikladno pripremiti dijete na odlazak roditelja na izdržavanje kazne, koja bi bila dostupna svim zainteresiranim korisnicima. Na kraju, naglašena je potreba da se edukacija o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru uvrsti u redovnu edukaciju službe osiguranja i zatvorskih službenika općenito.

Prezentacije možete pronaći na sljedećim linkovima:

 Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi