Osma godišnjica osnutka Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja - linija 116 006

Slika /slike/vijesti naslovnica/srpanj/zrtve-nvo-1024x570 (1).jpg

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela – 116 006 obilježava osmu godišnjicu osnutka.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja djeluje od 2013. godine, kao projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji je nastao u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), čime je Republika Hrvatska postala peta europska zemlja koja je uvela besplatan standardizirani broj 116 006 za pružanje podrške žrtvama i svjedocima.

Linija 116 006 dostupna je svim pozivateljima/icama na području Republike Hrvatske na hrvatskom i engleskom jeziku.

Od 25. studenog 2020. godine, 116 006 linija je žrtvama dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Linija je besplatna i anonimna za sve pozivatelje/ice. 

Linija 116 006 djeluje kroz organizirana dežurstva zaposlenih osoba udruge te posebno educiranih volonterskih timova osposobljenih za rad sa žrtvama i svjedocima. NPC pruža informacije o pravima, emocionalnu podršku i druge pravne i praktične informacije i po potrebi upućivanje na druge relevantne institucije. Podrška je besplatna i anonimna  te je dostupna i na engleskom jeziku.
Proširenjem usluge Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006 na razdoblje od 24 sata osigurava se primjena čl. 24 Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – osnivanje stalno otvorenih (24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) besplatnih telefonskih linija koje pokrivaju područje cijele države radi davanja savjeta podrške i pomoći žrtvama nasilja.

Podsjećamo, Ministarstvo pravosuđa i uprave sudjeluje kao partner, odnosno ima ulogu sektorski nadležnog tijela za provedbu aktivnosti usmjerene na osiguravanje usluge besplatne 24-satne telefonske linije kao dio sustava prevencije nasilja i zaštite žrtava u sklopu projekta „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - Za nasilje nema opravdanja“ čiji je nositelj Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ministarstvo pravosuđa i uprave osigurava prostorije kao i tehničku opremu i podršku te prati provedbu aktivnosti programa NPC-a jednako kao što je to činilo i ranije. Svrha programa je osigurati sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u ulozi žrtve kaznenog djela ili prekršaja.

Foto: NPC 

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima