Početak provedbe 3. godine programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Slika /slike/mreza podrske i suradnje za zrtve i svjedoke kaznenih djela.jpg

Ministarstvo pravosuđa nastavlja i u 2020. godini financijski podržavati organizacije civilnog društva sredstvima od igara na sreću na temelju uspješno provedenih aktivnosti tijekom 2019. godine.

Programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ dodijeljena su sredstva na temelju Javnog poziva za financiranje aktivnosti partnerske mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima kojeg je Ministarstvo pravosuđa provelo u 2017. godini.  
Za treću godinu provedbe programa Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu dodijelilo financijska sredstva u iznosu od 2.150.913,14 kuna udruzi Ženska soba - Centar za seksualna prava kao koordinatoru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Provedba projektnih aktivnosti izabrane partnerske mreže organizacija započela je 1. siječnja 2018., a planirano trajanje programa je do 31. prosinca 2020. godine.
 
Partnersku mrežu čini 10 organizacija civilnog društva koje će pružati podršku u sljedećim županijama:
 
Požeško-slavonska županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin
Koprivničko-križevačka županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Udruga „HERA“ Križevci - za zaštitu i promicanje ljudskih prava
Brodsko-posavska županija Informativno pravni centar
Dubrovačko-neretvanska županija DEŠA - Dubrovnik
Istarska županija Centar za građanske inicijative Poreč
Karlovačka županija
Ličko-senjska županija
Ženska grupa Karlovac „Korak“
Krapinsko-zagorska županija
 
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije
Međimurska županija
Varaždinska županija
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Šibensko-kninska županija Udruga Zvonimir
Virovitičko-podravska županija
 
S.O.S. Virovitica - savjetovanje, osnaživanje, suradnja
 

Stranica