Potrebno prikupiti 368.867 potpisa za raspisivanje referenduma

Slika /slike/Ostale informacije.jpg

Rješenjem ministra pravosuđa i uprave utvrđuje se da je u registru birača na dan 24. listopada 2021. u 00:00 sati upisano ukupno 3.688.671 birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te da deset posto od tog broja iznosi 368.867. 

Organizacijski odbor Referendumske inicijative „Zaštitimo hrvatsku kunu“ za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma s referendumskim pitanjem: Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba koja glasi: „Novčana jedinica Republike Hrvatske jest kuna, koja se dijeli na stotinu lipa. Odluku o promjeni novčane jedinice u Republici Hrvatskoj donose birači na referendumu.“, najavio je početak prikupljanja potpisa birača te je 24. listopada 2021. određen kao prvi dan prikupljanja potpisa (referentni dan).
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave dužno je sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIR-7346/2014 od 10. prosinca 2014. godine („Narodne novine“, broj 156/14), posebnim rješenjem utvrditi ukupan broj birača u Republici Hrvatskoj na referentni dan u 00:00 sati (referentni sat) te je isti dan to rješenje dužno objaviti na svojoj mrežnoj stranici i dostaviti ga za objavu u „Narodnim novinama“.
 

Pisane vijesti