Predstavljeni nacrti izmjena i dopuna Zakona o DOV-u i DSV-u te prijedlog Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći

Slika /slike/novi osj/118vlada.png

Ministar Ivan Malenica predstavio je na 118. sjednici Vlade Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću i Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prijedlog Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći te sklapanje Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o pojačanoj suradnji i otkrivanju elektroničkih dokaza.

Novine u Zakonu o Državnoodvjetničkom vijeću predviđaju uvođenje više različitih novčanih kazni u stegovnim postupcima koji se vode protiv zamjenika državnih odvjetnika, uvode mogućnost uvjetne osude te njezinog opoziva, propisuju kako je ne davanje suglasnosti za provedbu sigurnosne provjere osnova za razrješenje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, dodatno uređuju postupak utvrđenja okolnosti prestanka dužnosti i razrješenja državnog odvjetnika te uređuju pitanja vezana uz plan popunjavanja slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika i njihovih premještaja.
 
Izmjene i dopune Zakona o Državnom sudbenom vijeću predviđaju uvođenje novog stegovnog djela nedavanja suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere te redefiniranje stegovnog djela – neurednog obnašanja dužnosti na način da se dužnost ispunjenja Okvirnog mjerila povećava na 100%. Također, nastup zastare zbog nepoduzimanja radnji u postupku bez opravdanog razloga jasno se utvrđuje kao stegovno djelo neurednog obnašanja dužnosti. Uz to, nacrt prijedloga izmjena i dopuna ovog Zakona revidira i odredbe o postupcima imenovanja sudaca i precizira uvjete za imenovanje te dodatno uređuje institut premještaja.
 
Novi prijedlog Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2022. predvidio je 2.005.000,00 kuna iz državnog proračuna za isplate odvjetnicima, vještacima i tumačima za pruženu sekundarnu pravnu pomoć. Vrijednost boda u naknadi za rad odvjetnika utvrđuje se u visini od 7 kuna. 
 
Dodatno, ministar Malenica predložio je Vladi i sklapanje Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o pojačanoj suradnji i otkrivanju elektroničkih dokaza čime bi se pojačala suradnja u području sprječavanja kibernetičkog kriminala i omogućile učinkovitije mjere kaznenog pravosuđa u vezi kibernetičkog kriminala i prikupljanja elektroničkih dokaza. Protokol, također, predviđa i odgovarajuće zaštitne mjere u pogledu međunarodnih prijenosa osobnih podataka koje proizlaze iz pravila Europske unije o zaštiti podataka. Vlada je ovlastila ministra pravosuđa i uprave za potpisivanje navedenog Protokola.
 
Ministar Malenica predložio je Vladi i prihvaćanje godišnjeg izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2021. godinu koja je u 2021. imala 5.325 predmeta u rješavanju, od kojih je 3.269 zaprimljeno u toj godini te je riješila je 2.971 predmet i provela 2.207 nadzornih postupanja.


Pisane vijesti