Priopćenje za javnost

Slika /slike/vijesti naslovnica/MPU.jpg

Nastavno na brojne novinarske upite o privođenju članice ruske skupine Pussy Riot i održane press konferencije, Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe sljedeće:

Neistinite su informacije da su istražnoj zatvorenici uskraćena temeljna ljudska prava. Nakon određivanja istražnog zatvora, proveden je postupak prijma u zatvorski sustav. Istražnoj zatvorenici predana je čista posteljina, higijenske potrepštine, papuče i spavaćica.

Također, neistine su informacije da zatvorenici nije omogućeno tuširanje, niti odmor.

Dodatno, u roku od 24 sata istražnu zatvorenicu pregledala je zatvorska liječnica upravo kako bi joj se pružila sva potrebna medicinska pomoć.

Neosnovane su optužbe da zatvorenici nije dana hrana, budući da su joj, kao i drugim osobama lišenima slobode,  osigurana tri obroka dnevno.

Podsjećamo da u svim kaznenim tijelima u izradi jelovnika sudjeluje liječnik ili drugi službenik medicinske struke, strukovni učitelj kuhar, ekonom te predstavnik zatvorenika. Svaki pripremljeni obrok kuša upravitelj ili osoba koju ovlasti, a zapažanja se evidentiraju u posebnu evidenciju.

Ističemo kako je uz dozvolu nadležnog suda, istražnoj zatvorenici omogućen posjet izvan uredovnog radnog vremena u kojima su odvjetnicima dozvoljene posjete.

Također, zatvorenica ostvaruje pravo i na zaprimanje paketa u skladu s odredbama Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora.

Zatvorenik odnosno zatvorenica, može primati pakete s dopuštenim stvarima težine do 5 kg jedan put u tjednu, uz priloženi popis sadržaja paketa.

Svim osobama lišenim slobode osiguran je ravnopravan položaj tijekom boravka u kaznenim tijelima, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

U odnosu na upite o privođenju, ističemo kako su nadležna tijela postupala sukladno raspisanoj međunarodnoj tjeralici.

Odluku o pritvoru, duljini trajanja, njegovu ukidanju ili donošenju mjera donosi nadležni sud.

Ministarstvo pravosuđa i uprave, postupit će u okviru svojih nadležnosti, kada zaprimi relevantne podatke o konkretnom predmetu.

Budući da je postupak u tijeku  u ovom trenutku ne mogu se prejudicirati daljnja postupanja nadležnih tijela.

Ministarstvo pravosuđa i uprave postupit će u skladu s domaćim i međunarodnim pravom pri provedbi postupka kako je propisano Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i utvrditi sve relevantne činjenice u konkretnom predmetu.

Pisane vijesti