Prisega javnih bilježnika

 • Slika /slike/IMG_4489.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U petak, 19. studenog 2021. u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave održana je svečanost polaganja prisege šestnaest novoimenovanih javnih bilježnika.

Prisegu su položili imenovani javni bilježnici:
 
 1. Berislav Mihalj za područje Općinskog suda u Bjelovaru sa službenim sjedištem u Pakracu 
 2. Ivana Mrsin Kusturin za područje Općinskog suda u Bjelovaru sa službenim sjedištem u Čazmi
 3. Mario Čerkez za područje Općinskog suda u Osijeku sa službenim sjedištem u Dardi
 4. Josip Gović za područje Općinskog suda u Rijeci sa službenim sjedištem u Cresu
 5. Martina Sušanj Peršić za područje Općinskog suda u Rijeci sa službenim sjedištem u Kastvu
 6. Ivan Rački za područje Općinskog suda u Sesvetama sa službenim sjedištem u Svetom Ivanu Zelini
 7. Jagoda Vuković za područje Općinskog suda u Splitu sa službenim sjedištem u Splitu
 8. Jelena Siminiati za područje Općinskog suda u Splitu sa službenim sjedištem u Visu
 9. Ivana Bartulica Antulov za područje Općinskog suda u Splitu sa službenim sjedištem u Trogiru
 10. Andreja Levatić Marin za područje Općinskog suda u Varaždinu sa službenim sjedištem u Varaždinu
 11. Tamara Banac Knežević za područje Općinskog suda u Virovitici sa službenim sjedištem u Orahovici
 12. Valerija Pernar za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu-Gornji grad-Medveščak-Donji grad-Podsljeme
 13. Nadija Gajski Mindoljević za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu-Maksimir
 14. Jana Pajić za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu-Maksimir
 15. Marija Glibota za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu sa službenim sjedištem u Zagrebu-Trnje
 16. Martina Majcen za područje Općinskog suda u Zlataru sa službenim sjedištem u Krapini

Imenovani javni bilježnici pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske Radovanom Dobronićem, u nazočnosti ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice i predsjednice Hrvatske javnobilježničke komore Zvijezdane Rauš-Klier položili su javnobilježničku prisegu, a nakon polaganja prisege ministar im je predao povelje o postavljenju.

 Pisane vijesti