Registar neplaćenih kazni

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 43/13 i 15/13) i Pravilniku o prekršajnoj evidenciji i registru neplaćenih kazni („Narodne novine“ broj 1/14) od 1. siječnja 2014. godine počeo je s radom Registar neplaćenih kazni.

Registar je ustrojen u Upravi za kazneno pravo i probaciju, Odjelu za prekršajne evidencije.

U Registar ulaze osuđenici za sve prekršaje kojima je odluka o prekršaju postala pravomoćna nakon 1. siječnja 2014. godine, koji novčanu kaznu nisu platili u dobrovoljnom roku za plaćanje kazne određenom u odluci o prekršaju.

Svi donositelji prekršajnih odluka dužni su odmah nakon pravomoćnosti odluke dostaviti sve podatke Odjelu za prekršajne evidencije sukladno propisanim obrascima.

Radi evidentiranja neplaćene novčane kazne u Registru donositelji prekršajnih odluka osobito su dužni dostaviti podatke o roku za plaćanje novčane kazne, datumu uručenja prekršajne odluke i podatke za uplatu novčane kazne.

Dostava podataka je omogućena i putem web servisa. Na ovaj način Porezna i Carinska uprava te Ministarstvo unutarnjih poslova dostavljaju podatke direktno u sustav čime se izbjeglo bespotrebno prepisivanje podataka i eventualne greške koje se događaju prilikom prijepisa.

Donositelji prekršajnih odluka koji imaju razvijen informatički sustav u kojem vode prekršajne odluke mogu se obratiti u Ministarstvo pravosuđa, Sektor za informatizaciju radi dogovora oko uspostave elektroničke razmjene podataka.

Građanima i pravnim osobama kojima bude uskraćeno neko pravo sukladno Prekršajnom zakonu bit će dostupni svi podaci potrebni za uplatu novčane kazne od strane službenika MUP-a i/ili djelatnika stanice za tehnički pregled vozila.

Sljedećeg dana nakon uplate novčane kazne podaci o osuđeniku i novčanoj kazni bit će brisani iz Registra.

Dodatne informacije nalaze se na Središnjem državnom portalu u tekstu Registar neplaćenih kazni

Kontakt osoba: Aleksandra Markov, dipl. iur., voditeljica Odjela za prekršajne evidencije 
Tel.: 01 371 4262
e-mail adresa: amarkov@pravosudje.hrPisane vijesti | Izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija