Saboru predstavljen prijedlog kojim se EPPO dodaje kao pravosudno tijelo za međunarodnu pravnu suradnju izvan EU

Slika /slike/novi osj/JM1.png

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je Hrvatskom saboru drugo čitanje Konačnog prijedloga Zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju  Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959 godine i dodatnog Protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine.

Cilj ovih prijedloga Zakona je određivanje Ureda europskog javnog tužitelja, uz sudove i državna odvjetništva, kao nadležnog pravosudnog tijela te omogućavanje alata za međunarodnu pravosudnu suradnju s državama izvan Europske unije. 
 
Ovime Republika Hrvatska izjavljuje da se Ured europskog javnog tužitelja, pri izvršavanju svojih nadležnosti, smatra pravosudnim tijelom za potrebe izdavanja zahtjeva za uzajamnu pomoć, u skladu s Konvencijom i njezinim Protokolima, kao i za potrebe pružanja informacija i dokaza koje je Ured europskog javnog tužitelja već zaprimio ili bi mogao zaprimiti nakon pokretanja istraga u području svoje nadležnosti.


Pisane vijesti