Sjednica Vlade: Zakonskim izmjenama modernizirat će se i pojednostaviti sudski postupci

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/ožujak/VRH_8714.jpg

Državni tajnik Josip Salapić predstavio je na sjednici Vlade  izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, izmjene i dopune Zakona o Vladi te mišljenje na Izvješće Pučke pravobraniteljice.
 

Državni tajnik Salapić uvodno je naglasio kako je kako su Zakon o parničnom postupku i Zakon o kaznenom postupku jedni od najvažnijih procesnih zakona u Republici Hrvatskoj. Cilj izmjena i dopuna zakona je moderniziranje, pojednostavljenje i ubrzavanje parničnih i kaznenih postupaka.

Precizni rokovi za parnične postupke

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uvode se precizni rokovi za završetak postupka, uvodi se plan upravljanja postupkom, obvezno tonsko snimanje ročišta, proširuje se krug obveznika sudionika e-Komunikacije, a sporovi male vrijednosti propisuju kao u pravilu pisani sporovi.

U odnosu na prvo čitanje brišu se odredbe o zastoju postupka radi pokušaja mirnog rješenja. Time se želi spriječiti da pokušaj mirenja ne usporava parnični postupak koji je u tijeku, već da se on završi u zakonom propisanom roku.

Zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih presuda

Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku proširuje se mogućnost korištenja digitalnih tehnologija u kaznenom zakonodavstvu.

U odnosu na prvo čitanje, uvodi se važna novina tzv. zabrane dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude.

Ovom izmjenom drugostupanjski će sudovi postupke vraćati na prvi stupanj s preciznijim uputama za ponovljeni postupak.  Ako drugostupanjski sud procijeni da bi prvostupanjsku presudu trebalo ukinuti, nakon što je već jednom bila ukinuta povodom žalbe i vraćena na ponovno suđenje, taj se predmet više neće vraćati već će drugostupanjski sud donijeti presudu.

Međutim, sudovi drugog stupnja neće provodi raspravu u cijelosti kakva je provedena na prvom stupnju, niti će ponovno izvoditi sve dokaze već na temelju žalbenih razloga utvrđivati samo sporne činjenice.

Ukidanje imuniteta članovima Vlade za koruptivna kaznena djela

Osvrnuvši se na izmjene i dopune Zakona o Vladi, državni tajnik Salapić kazao je kako će se izmjenama i dopunama Zakona o Vladi precizirat ovlasti i dužnosti glavnog tajnika Vlade, na način da glavni tajnik Vlade, sukladno Poslovniku Vlade pomaže predsjedniku u pripremanju sjednica i drugim poslovima vlade.

Propisuje se jasan način da se za obavljanje poslova posebnog savjetnika mogu imenovati sve osobe, ne ovisno o radno-pravnom statusu, a koje imaju stručna znanja od značaja za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade.

Predloženim izmjenama omogućit će se vođenje kaznenog postupka protiv člana Vlade za koruptivna djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti, bez prethodnog odobrenja Vlade.
 
Izvješće Pučke pravobraniteljice za 2021. 

Izvješće Pučke pravobraniteljice za 2021. godinu sadrži 156 preporuka nadležnim tijelima koje za cilj imaju otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.

Izvješće je izrađeno temeljem postupanja u 5.769 predmeta. Najčešći razlozi zbog kojih su se građani obraćali Pučkoj pravobraniteljici tijekom 2021. su: sumnja na diskriminaciju, pritužbe na povredu prava na zdravstvenu zaštitu, radnih prava te pritužbe iz područja pravosuđa. 
 

Stranica