Službeni posjet UZIKS Republike Slovenije

Slika /slike/Službeni posjet UZIKS Republike Slovenije_21 i 22 listopada 2014.jpg

Temeljem dugogodišnje suradnje između Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa RH i Uprave za izvršavanje kaznenih sankcija Republike Slovenije, delegacija koju je predvodio v.d. generalnog direktora UZIKS, gosp. Jože Podržaj je 21. i 22. listopada 2014. godine posjetila Kaznionicu u Valturi i Zatvor u Puli. Od strane Uprave za zatvorski sustav sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra, gosp. Ivica Šimac, voditeljica Službe tretmana, gđa. Renata Šoher, voditelj Službe upravnih poslova kaznenih tijela, gosp. Zvonimir Matković te službenici Središnjeg ureda UZS kao i predstavnici Kaznionice u Valturi i Zatvora u Puli.

Tom prigodom slovenskoj delegaciji, po prethodno iskazanom interesu, prezentirani su posebni programi tretmana zatvorenika koji se provode u kaznenim tijelima Republike Hrvatske, organizacija i funkcioniranje suca izvršenja te rješavanje problema prenapučenosti u kaznenim tijelima.

Prvog dana posjeta voditeljica Službe tretmana u Središnjem uredu, prezentirala je gostima ustrojstvo i rad Uprave za zatvorski sustav, a službenice Odjela posebnih programa tretmana i Odjela za statističku analizu i evaluaciju programa tretmana kao i službenica Kaznionice u Valturi, prezentirale su aktivnosti i postignute rezultate u području posebnih programa gdje su uvodno predstavljeni posebni programa, njihova namjena i opravdanost s naglaskom na tretman ovisnika o drogama i tretman nasilnih delinkvenata, zatim program tretmana seksualnih delinkvenata, edukativno razvojni program Zatvorenik kao roditelj, program tretmana počinitelja kaznenih djela u prometu te je prezentirana evaluacija navedenih posebnih programa. Upravitelj Kaznionice u Valturi prezentirao je rad Kaznionice te su imali priliku obići samu Kaznionicu.

Drugog dana posjeta, slovenskoj delegaciji organiziran je posjet Zatvoru u Puli gdje su se imali prilike upoznati s radom i organizacijom Zatvora kao i obići isti. Održan je sastanak s predsjednikom Županijskog suda u Puli i sucem izvršenja, gosp. Iztokom Krbecom, koji ih je upoznao s institutom suca izvršenja i njegovom primjenom u praksi. Slovenskoj delegaciji također je prezentirana prenapučenost kaznenih tijela Republike Hrvatske, trendovi kretanja zatvorenika kao i mehanizmi za ublažavanje i preveniranje problema prenapučenosti.

U ime UZIKS Republike Slovenije, v.d. generalnog direktora, gosp. Jože Podržaj zahvalio se domaćinima na gostoprimstvu te je iskazao iznimno zadovoljstvo prezentiranim sadržajima ističući da su imali priliku upoznati cjelokupno ustrojstvo i način rada Uprave za zatvorski sustav s naglaskom na posebne programe kao i način rada Kaznionice u Valturi i Zatvora u Puli. Također se zahvalio na spremnosti za suradnju i razmjenu iskustava ističući da je zavidan napredak koji je postignut zadnjih godina te posebno istaknuo entuzijazam i timski rad. Na kraju je izrazio nadu i spremnost za daljnju uspješnu suradnju i izmjenu iskustava te naglasio da će se idući susret održati u Sloveniji.


Pisane vijesti | Bilateralni sastanci