Uključite se u e-Savjetovanje o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/ožujak/eSavjetovanja.jpg

U Kaznionici u Lepoglavi, u ponedjeljak 6. lipnja, održan je godišnji sastanak ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice s upraviteljima tijela zatvorskog sustava. 

Poslodavci i HZMO više neće provoditi ovrhe na novčanim sredstvima
 
U postojećem sustavu, uz Financijsku agenciju, izvansudske ovrhe na novčanim sredstvima, provode Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i poslodavci. To predstavlja veliki administrativni teret za poslodavce i HZMO jer je izrazito teško uspostaviti jedinstveni prednosi red naplate potraživanja. Poslodavci su nerijetko u nedoumici koji dio plaće treba isplatiti na tzv. zaštićeni račun, a koji na tekući.
 
Analiza sustav pokazala je da postoje različita tumačenja o prednosnom redu ovrhovoditelja u postupcima izvansudske ovrhe na novčanim sredstvima kada je provodi Fina i kada je provode poslodavci i HZMO. Kako bi se uspostavio jedinstveni sustav, predlaže se sa ovrhe na novčanim sredstvima u buduće provodi samo Fina, a da se poslodavci i HZMO oslobode provođenja ovrhe na plaći i mirovini, osim kada je riječ o naknadama za uzdržavanje djece.
 
Ništetnost potrošačkog ugovora preispitivat će se tijekom cijelog postupka
 
Važeći Ovršni zakon propisuje da potrošač, da bi uspio ostvariti svoja potrošačka prava za koja smatra da mu pripadaju, mora u ovršnom postupku u relativno kratkim rokovima podnijeti veći broj pravnih lijekova (žalbu na rješenje o ovrsi, žalbu nakon proteka roka, prijedlog za odgodu ovrhe, tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom), a da unatoč tome ne može biti siguran da će ishoditi odgodu ili obustavu ovrhe na temelju ništetne ugovorne odredbe potrošačkog ugovora ili potrošačkog ugovora koji je ništetan u cijelosti.
 
Budući da sadašnje zakonsko uređenje, ne jamči sigurnost da potrošač neće biti prisilno ovršen, čak i kako dobije odgodu ovrhe u postupcima koji se temelje na nepoštenom potrošačkom ugovoru, ovim se izmjenama predlaže da sud po služenoj dužnosti tijekom cijelog ovršnog postupka preispituje sadrži li potrošački ugovor na temelju kojeg se provodi ovrha, nepoštene (ništetne) odredbe.
 
Ako se utvrdi da postoje nepoštene odredbe, sud će po službenoj dužnosti odbiti prijedlog za ovrhu, odgoditi ovrhu ili je obustaviti u onom dijelu koji se temelji na ništetnim odredbama potrošačkog ugovora.  Ovim izmjenama dodatno se jačaju prava vjerovnika.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 3. srpnja putem portala e-Savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20852
 
 
 
 
 
 

Stranica