Uključite se u e-savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Slika /slike/Ministarstvo pravosuđa.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je nove izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku kojim će se ubrzati, pojednostaviti i modernizirati parnični postupak.

Predloženim izmjenama uvode se precizni rokovi za završetak postupka. Prvostupanjski postupci trebali bi se dovršiti u roku od 3 godine, dok će se drugostupanjski (žalbeni) postupci trebati dovršiti u roku od godine dana.

U sporovima male vrijednosti postupak će se pred sudom prvog stupnja okončati u roku od godine dana, dok će žalbeni postupci za sporove male vrijednosti, usvajanjem ovih izmjena, trajati do 6 mjeseci.

Uvest će se i rok za održavanje pripremnog ročišta. Pripremno ročište od sada će se morati održati u roku od 3 mjeseca od dana primitka odgovora na tužbu odnosno isteka roka za odgovor na tužbu. Nakon zaključenja pripremnog ročišta, glavna rasprava održat će se najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Vrhovni sud Republike Hrvatske će odluku o prijedlogu za dopuštenje revizije biti dužan donijeti u  roku kraćem od 6 mjeseci od primitka prijedloga. Odluku o reviziji Vrhovni sud Republike Hrvatske bit će dužan donijeti u roku od dvije godine od dana primitka revizije.

Novim zakonskim izmjenama i dopunama predlaže se i da postupci u sporovima male vrijednosti u pravilu budu uređeni kao pisani spor. U tim postupcima ročišta će se moći održati samo u iznimnim, propisanim situacijama. Primjerice, ako postoji potreba za saslušanjem svjedoka ili provođenjem vještačenja.

Uvodi se i plan upravljanja postupkom. Usvajanjem ovog zakonskog prijedloga suci bi na prvom ročištu definirali hodogram aktivnosti u postupku.

Plan upravljana postupka obuhvaćati će sažetak spornih činjeničnih i pravnih pitanja, popis dokaznih sredstava za utvrđivanje spornih činjenica, rok u kojem će se pribaviti dokazna sredstva koje treba, rok za podnošenje pisanih očitovanja stranaka na navode protivne stranke te datum i vrijeme održavanja svih daljnjih ročišta.

U cilju povećanja učinkovitosti pravosuđa i ubrzanja postupka na sudovima, uvodi se obvezno tonsko snimanje svih ročišta. Prijepis tonske snimke s ročišta više neće biti obvezna, a zapisnici će se voditi samo o najvažnijim radnjama poduzetim na ročištu jer će sadržaj ostalih radnji na ročištu biti sadržan u tonskoj snimci. Tonskim snimanjem ročišta skratiti će se trajanje ročišta i povećati transparentnost rada sudova.

Uvodi se novi institut „odluke iznenađenja“ odnosno odluka preinačenih po žalbi na temelju nove pravne ocjene spora koja je bitno različita od pravne ocjene u kojoj se u postupku raspravljalo. Primjenom instituta „odluke iznenađenja“  sud će stranku pozvati da se izjasni o novoj pravnoj ocjeni spora.
Redefinirat će se odredbe o reviziji. Revizijski postupak pokretat će se prijedlogom za dopuštenje revizije, neovisno o vrsti spora.

O oglednim postupcima odlučivat će 13 umjesto dosadašnjih 5 sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske kako bi se osigurala veća pravna snaga te odluke te je predviđeno da se taj postupak može pokrenuti, osim na prijedlog suda, i na prijedlog stranaka i umješača.

Predloženim zakonskim izmjenama i dopunama proširit će se krug obveznih sudionika sustava e-Komunikacije. Novi obveznici postat će radnici u sindikatu odnosno udruzi poslodavaca kada kao punomoćnici  zastupaju radnike odnosno poslodavce, povjerenici u postupku stečaja potrošača, likvidatori, posebni skrbnici u obiteljskim stvarima te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u sporovima koji se tiču te djelatnosti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 24. veljače putem portala e-Savjetovanje:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19732
 

Pisane vijesti