Uključite se u e-Savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/ožujak/eSavjetovanja.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji i Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.

Savjetovanje o zakonskim prijedlozima otvoreno je do 15. svibnja, a uključiti se možete na portalu e-Savjetovanje.

Zakon o Pravosudnoj akademiji 

Zakonom o Pravosudnoj akademiji mijenja se koncept Državne škole za pravosudne dužnosnike. Ona će i dalje biti ustrojstvena jedinica Akademije u okviru koje će se stjecati vještine i znanja za samostalno, neovisno i nepristrano obnašanje dužnosti suca općinskog, trgovačkog i upravnog suda te zamjenika općinskog državnog odvjetnika, ali će se drugačije vrednovati uspješnost polaznika.

Budući da se u postojećem okviru u velikoj mjeri vrednuje samo uspjeh na završnom ispitu, ovim izmjenama mijenja se koncept stručnog usavršavanja u Državnoj školi. Sukladno predloženim izmjenama Zakona o DSV-u i Zakona o DOV-u predlaže se da se kandidatima, savjetnicima iz pravosudnih tijela, jednako vrednuje uspjeh u Školi kao i rad na konkretnim predmetima.

Taj će se uspjeh vrednovati zbrojem bodova svih provjera tijekom stručnog usavršavanja, završne ocjene mentora te ocjene rada koju su ostvarili kao sudski odnosno državnoodvjetnički savjetnici.

Uz to, Pravosudna akademija rasteretit će se obveze provedbe stručnog usavršavanja sudskih vještaka, procjenitelja, tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja i sl.. Pravosudna akademija ta će usavršavanja od sada provoditi fakultativno.

Ova izmjena naslanja se na posljednje izmjene Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu kojima je redefinirana obveza kontinuiranog usavršavanja svih pravosudnih dužnosnika čime je ojačana uloga Pravosudne akademije.

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

Izmjenama ovog zakona preciziraju se uvjeti pod kojim vježbenici u pravosudnim tijelima mogu pristupiti polaganju pravosudnog ispita.

Uređuje se pitanje obveznog čuvanja tajnosti sadržaja ispitnih materijala i propisuju sankcije za one koji to prekrše. Uz to, uvode se sankcije za korištenje nedopuštenih pomagala na pisanom dijelu ispita.

Kandidatima na pravosudnom ispitu, omogućuje se mogućnost izjavljivanja prigovora na ocjenjivanje pisanih radnji.

Uz to, ograničava se broj bodova koji se može postići na popravnom ispitu, čime se umanjuje nejednakost među kandidatima koji pristupaju Ispitu.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20430
 
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20433
 

Pisane vijesti