Uključite se u e-Savjetovanje o Pravilniku o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/ožujak/eSavjetovanja.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave pokrenulo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku čime se primjena sustava e-Komunikacija proširuje na kaznenu granu sudovanja.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku u kazneni postupak uvedena je elektronička komunikacija koja je obvezna za državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe.

Sustav e-Komunikacija korisnicima omogućuje podnošenje zahtjeva i drugih podnesaka s prilozima sudu, potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom. Zahvaljujući e-Komunikaciji sudovi mogu elektroničkim putem dostavljati pismena (odluke, rješenja i dr.) u siguran elektronički poštanski pretinac.

e-Komunikacija je već u primjeni na svim upravnim, trgovačkim, općinskim i županijskim sudovima (u građanskoj grani sudovanja)  te na Visokom trgovačkom sudu, Visokom upravnom sudu  i Vrhovnom sudu (u građanskoj grani sudovanja). Sustav koristi više od 90 tisuća korisnika.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 12. kolovoza putem portala e-Savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21459

Stranica