Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave i Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/ožujak/VRH_8714.jpg

Na današnjoj sjednici Vlade usvojeni su prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora i izmjene i dopune Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave. 

Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, Vlada može uredbama uređivati pojedina pitanja iz nadležnosti Hrvatskog sabora, osim izmjena državnog proračuna, propisivanja poreza i onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Sabor.
 
Uredbe na temelju zakonske snage ne mogu djelovati unatrag a prestaju vrijediti istekom roka od godine dana od dana dobivene ovlasti ako Sabor ne odluči drugačije.

Budući da delegirana ovlast prema važećem Zakonu prestaje 10. prosinca, predlaže se donošenje novog zakona.
 
Izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave pristupilo se nakon usvajanja izmjena zakonskih propisa koje su utjecale na djelokrug rada pojedinih ustrojstvenih jedinica, radi bolje i učinkovitije organizacije rada kao i potrebe osnaživanja određenih službi.
 
Ovom izmjenom Uredbe, osnažit će se službe u kojima se provode poslovi osiguranja kaznenih i pravosudnih tijela te službe koje su temeljem zakonskih izmjena dobile nove, kontrolne uloge. 
 
Predloženom Uredbom neće se povećati ukupan broj radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Pisane vijesti