Vlada Republike Hrvatske usvojila odluke o raspisivanju lokalnih izbora

Slika /slike/novi osj/Ministar Malenica_vlada.PNG

Na 53. sjednici Vlade ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je prijedloge odluka vezane za raspisivanje lokalnih izbora te prijedloge odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe.

Temeljem članka 7. Zakona o lokalnim izborima, redovni izbori za članove predstavničkih tijela te izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i njihove zamjenike održavaju se istodobno, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine. S obzirom na to kako su posljednji redovni izbori održani 21. svibnja 2017. godine, sljedeći redovni izbori trebaju se održati 16. svibnja 2021.
 
Predstavljeni su prijedlozi odluka o raspisivanju izbora za:
  • članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i
  • zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
 
Stupanjem na snagu odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela, kao i mandat povjerenicima Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkih tijela koji su imenovani u Gradu Valpovu i Općini Kolan te također, dužnost prestaje i povjereniku Vlade imenovanom za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice u dijelu ovlasti za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Orahovice.
Odluke o raspisivanju izbora stupit će na snagu 15. travnja 2021.
 
Također, predstavljeni su i prijedlozi odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za:
  • izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
 
Prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, visinu naknade troškova izborne promidžbe za lokalne izbore utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske. Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz proračuna jedinice, u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi Zakona koje se odnose na izbornu promidžbu.
 
Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe na izborima:
  • za članove predstavničkih tijela - imaju političke stranke i liste grupe birača koje na tim izborima dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela; 
  • za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike - imaju kandidati koji na navedenim izborima dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore;
  • za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju iz reda nacionalnih manjina - imaju kandidati koji na navedenim izborima dobiju također najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.
 
Prijedlogom odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela predlaže se utvrđivanje naknade prema kriteriju broja stanovnika u jedinicama, te se visina naknade, za svakog člana, predlaže utvrditi u iznosu od minimalno 1.000,00 kuna do maksimalno 10.000,00 kuna, ovisno o broju stanovnika u jedinicama.
 
Prijedlogom odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, predlaže se utvrđivanje visine naknade troškova izborne promidžbe prema kriteriju broja stanovnika u pojedinim jedinicama, identično kriteriju prema kojem su Zakonom, utvrđeni različiti iznosi ograničenja troškova izborne promidžbe po kandidatu, odnosno kandidacijskoj listi, na lokalnim izborima. 
 
Snimku sjednice Vlade možete pogledati na poveznici.

Pisane vijesti