Završetak projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“

Javna prezentacija rezultata međunarodnog projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“, čiji je nositelj bio Hrvatski pravni centar, a Ministarstvo pravosuđa jedan od projektnih partnera, održana je 27. veljače 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prisutnima su se obratili pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić, Goranka Lalić Novak, izv. prof. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica Hrvatskog pravnog centra i Kristijan Kevešević, pomoćnik ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koji su istaknuli da je navedeni projekt planiran kako bi se usmjeravanjem na perspektivu žrtava olakšala i poboljšala primjena odredaba Direktive 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, a posebno u odnosu na ostvarenje prava žrtava na informaciju i na upućivanje u sustav za podršku žrtvama i svjedocima. Uvodno izlaganje održala je Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, glavna pravna stručnjakinja na projektu.
 
Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža Nikolić u pozdravnom govoru istaknula je da potrebno osigurati primjenu prava žrtava kaznenih djela u praksi, što se može ostvariti pravovremenim informiranjem žrtava o njihovim pravima, međusobnom suradnjom nadležnih tijela i službi, adekvatnom izobrazbom svih stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvama i njihovom senzibilizacijom za pitanja, probleme i situacije s kojima se nose žrtve, kao i adekvatnim informiranjem o službama za podršku koje su na raspolaganju žrtvama.
 
Projekt „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“/Victim-centered Approach to Improving Support Services – VICATIS međunarodni je projekt financiran iz programa za pravosuđe Europske unije u okviru natječaja JUST-JACC-VICT-AG-2016, usmjerenog na unapređenje implementacije Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Projekt je financiran iz Programa za pravosuđe Europske Unije (2014-2020) te ga je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Koordinator projekta bio je Hrvatski pravni centar, a osim Ministarstva pravosuđa, partneri su bile sljedeće organizacije i institucije: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH; Patent Asssociation (Mađarska); Centre for Legal Resources (Rumunjska); Association for Nonviolent Communication (Slovenija) i Peace Institute (Slovenija).
 
Cilj projekta bio je poboljšati razumijevanje učinaka postojećih pravnih propisa, njihove provedbe te institucionalnog okvira na populaciju žrtava kaznenih djela, doprinijeti unapređenju regulatornog, proceduralnog i institucionalnog okvira za učinkovitu i koherentnu implementaciju Direktive o žrtvama, zagovarati poboljšanja javnih politika temeljena na dokazima u područjima relevantnim za žrtve kaznenih djela, na nacionalnoj razini i razini EU te izraditi alate za ostvarenje prava žrtve na informacije i na upućivanje službama za podršku.
 
Projektne aktivnosti bile su sljedeće:
 
  • provođenje empirijskog istraživanja na populaciji žrtava nasilja u obitelji, kako bi se usmjeravanjem na perspektivu žrtava poboljšalo razumijevanje učinaka postojećih pravnih propisa i njihove provedbe te kako bi se razvile preporuke za unaprjeđenje procedura za pružanje podrške žrtvama
  • izrada informativnih materijala o pristupu sustavu za podršku žrtvama kaznenih djela za građane zemalja uključenih u projekt 
  • razvoj alata za bolje ostvarenje prava žrtava na informaciju i na upućivanje u sustav za podršku žrtvama – izradom internetskog sadržaja i  mobilne aplikacije namijenjenih žrtvama (te njihovih inačica prilagođenih za osobe s invaliditetom)
  • izrada modula za obuku relevantnih skupina stručnjaka u području podrške žrtvama kaznenih djela.
 
            U sklopu projekta izrađena je internetska stranica Za žrtve http://zazrtve.hr namijenjena žrtvama kaznenih djela i prekršaja s ciljem da se žrtvama kaznenih djela i prekršaja pomogne u ostvarivanju njihovih prava te da ih se uputi na organizacije i institucije koje će im pružiti podršku. 
 
Glavni rezultati projekta dostupni su na sljedećoj poveznici:  
http://www.hpc.hr/2018/02/14/projekt-unapredenje-sustava-podrske-iz-perspektive-zrtava-kaznenih-djela-victim-centered-approach-to-improving-support-services-vicatis/

Pisane vijesti | Pomoć žrtvama i svjedocima