Zatvorski sustav

Čestitka ravnateljice Uprave za zatvorski sustav i probaciju službenicima pravosudne policije u kaznenim tijelima povodom Dana pravosudne policije


Službenice i službenici pravosudne policije svojim nesebičnim, požrtvovnim i profesionalnim radom, odgovornošću i predanošću svakodnevno obavljate svoje radne zadatke i sve izvanredne poslove te time pridonosite povjerenju u zatvorski sustav ali i sigurnosti društva u cjelini.

Svjesni smo da i dalje postoje izazovi i svakodnevne nove zadaće, ali uz profesionalni pristup koji znači ustrajnost i dosljednost provođenja zakona te uz poštivanje ljudskog dostojanstva i prava, sigurni smo da će se pravosudna policija i s tim znati nositi.

Stoga Vam Uprava za zatvorski sustav i probaciju, ravnateljica Uprave Jana Špero i načelnik Sektora osiguranja Zvonko Jurčec upućuju čestitke za Dan pravosudne policije uz želje da vas čuva Vaš zaštitnik sveti Petar.

 

Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

Pristup kojim bi se na bilo koji način dodatno ugrožava ljudsko dostojanstvo, pogoršavala kvaliteta života, ugrožavala zaštita temeljnih ljudskih prava, uskraćivalo pravo na zdravstvenu zaštitu i slično, u konačnici samo bi pogoršalo patologiju ponašanja osoba lišenih slobode, što bi za posljedicu imalo još veću štetu za zajednicu nakon što se te osobe po isteku kazne nađu na slobodi.

Slijedom navedenog, svrha izvršavanja kazne zatvora je, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, osposobljavanje zatvorenika za život u skladu sa zakonom o društvenim pravilima.

Kaznena tijela zatvorskog sustava poduzimaju sve kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima te odgovarajućim programima izvršavanje kazne pomaže zatvoreniku da razvije osjećaj odgovornosti.