O kaznionici

Prema stupnju sigurnosti i ograničenju slobode kretanja zatvorenika Kaznionica u Lipovici-Popovači je kaznionica poluotvorenog tipa, s ustrojenim otvorenim odjelom - Voćnjak u mjestu Mala Ludina, udaljenom oko 8 kilometara od Kaznionice.

U kaznionici kaznu zatvora izdržavaju punoljetni muškarci osuđeni na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci.

U okviru pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora zatvorenici se po stručnoj procjeni raspoređuju u posebne programe:
  • Klub liječenih alkoholičara
  • TALK – osnovni program tretmana zatvorenika s alkoholom uzrokovanim poremećajima
  • Edukacija o štetnosti zlouporabe opojnih droga
  • Prometni program
  • Vozač – čimbenik sigurnosti u prometu
  • Zatvorenik kao roditelj
  • ART – kontrola agresivnog ponašanja
  • NAS – tretman zatvorenika sa nasilnim kaznenim djelima
  • JUS – TSV – Jačanje unutarnje snage – Trening socijalnih vještina