upravni referent – upisnika i arhive i računovodstveni referent materijalni knjigovođa (m/ž)

Datum:
02.06.2023.
Datum objave u NN:
02.06.2023.
Stručni uvjeti:
upravni referent – upisnika i arhive računovodstveni referent materijalni knjigovođa
  • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke ili gimnazije
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit i stručni ispit za djelatnika u pismohranama
  • srednja stručna sprema ekonomske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«. 
 
Testiranje:                               Poziv na testiranje i razgovor (intervju)
                      
Datum objave poziva:             20.06.2023.  
Poziv na testiranje:              
Obustava ili poništenje:       
Datum objave:  
Rješenje o prijmu: