Nasilje u obitelji

1. Zakonski opis kaznenog djela

Tko teško krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod člana obitelji ili bliske osobe izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo,
kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.